TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

TERMÍN: na dotaz

Kurzy jsou rozdělené podle úrovně pro civilní uživatele a pro uživatele ze záchranných a silových složek. Obsahem výcviku je záchrana zraněných v situacích spojených se střelbou - zásahem policejních složek a zásahových týmů, střelby aktivního střelce nebo také např. v prostředí dopravní nehody a v jiných situacích ohrožujících životy. Informace a certifikaci provádějí pouze instruktoři s předchozí zdravotnickou, nebo bojovou zkušeností.

KDE SE KURZY KONAJÍ: Na učebně, nebo ve výcvikovém objektu který vužíváme - adresu a konkrétní info k jednolivým kurzům najdete na přihláškovém formuláři, nebo vám je rádi sdělíme na našem telefonu +420 604468086

ČASY: začátek je 9:00 hod. Není-li stanoveno jinak.

CO BUDU POTŘEBOVAT: Dle typu kurzu - info naleznete na přihláškovém formuláři.

Výcvik probíhá formou modelových situací tak, aby každý z účastníků byl prakticky seznámen s postupy a zdravotnickým materiálem pod zátěží. Součástí je ale rovněž výběr vhodného zdravotnického materiálu a doporučení pro výběr tohoto materiálu, jak pro jednotlivce, tak pro týmy. U nás si materiál budete schopni vyzkoušet v reálných situacích.

VOLITELNÉ PROGRAMY

KURZY PRVNÍ POMOCI PRO LAICKOU VEŘEJNOST:  min 8, max 12 osob v kurzu                                                                       CENA: 1 900.- Kč.- vč. DPH

KURZ PRO ZAMĚSTNANCE - BASIC: rozsah kurzu 6 hodin. Po jeho absolvování je možné doplnit kurzem ADVANCED v rozsahu 8 hodin, nebo nácvikem modelových situací                                                                                                                                                                                                  CENA: 2 500.- Kč vč. DPH

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ: vhodný zejména pro členy bezpečnostních agentur a členy dobrovolných hasičů
v rozsahu 8 hodin                                                                                                                                                                       CENA:  2 900.- Kč vč. DPH

PRVNÍ POMOC V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ: pro členy MP, PČR, HZS aj.  12 hodin                                                                         CENA:  3 500.- Kč vč. DPH

TACTICAL LIFE SAVER: specializační kurz pouze pro členy ozbrojených sil a sborů, nebo bezpečnostní služby zabývající se dopravou cenin, nebezpečných nákladů nebo osobní ochranou. Rozsah 40 hodin, 4 dny                                                                                                              CENA DOHODOU DLE VELIKOSTI SKUPINY

Cvičící pracují ve standardních týmech a řeší zákroky se zraněním člena týmu, či jiných osob. Je na ně vyvíjen tlak jako v reálných zákrocích. Hodnotí se zvládnutí zákroku a účinnost první pomoci. Po skončení modelové situace je poskytnuta cvičícím zpětná vazba v podobě brífingu kde se předešlá situace vyhodnotí.


Přihláška do kurzu

QR kód pro platbu
Přihlášení je možné až po provedené platbě za kurzovné na účet č. 5857951369/0800 pokud není uhrazeno jinak.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše telefonní číslo.
Děkujeme za pochopení.

Zvolený termín kurzu *

Jméno a příjmení *

E-mail *

Telefon *

Datum uhrazení kurzovného *

PoznámkaDalší kurzy