TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

TERMÍN:  TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC 11. 5. - 12. 5. 2024   2900.- Kč

Kurzy jsou rozdělené podle úrovně pro civilní uživatele a pro uživatele ze záchranných a silových složek. Obsahem výcviku je záchrana zraněných v situacích spojených se střelbou - zásahem policejních složek a zásahových týmů, střelby aktivního střelce nebo také např. v prostředí dopravní nehody a v jiných situacích ohrožujících životy. Informace a certifikaci provádějí pouze instruktoři s předchozí zdravotnickou, nebo bojovou zkušeností.

KDE SE KURZY KONAJÍ: Na učebně, nebo ve výcvikovém objektu který vužíváme - adresu a konkrétní info k jednolivým kurzům najdete na přihláškovém formuláři, nebo vám je rádi sdělíme na našem telefonu +420 604468086

ČASY: začátek je 9:00 hod. Není-li stanoveno jinak.

CO BUDU POTŘEBOVAT: Dle typu kurzu - info naleznete na přihláškovém formuláři.

Výcvik probíhá formou modelových situací tak, aby každý z účastníků byl prakticky seznámen s postupy a zdravotnickým materiálem pod zátěží. Součástí je ale rovněž výběr vhodného zdravotnického materiálu a doporučení pro výběr tohoto materiálu, jak pro jednotlivce, tak pro týmy. U nás si materiál budete schopni vyzkoušet v reálných situacích.

VOLITELNÉ PROGRAMY

KURZY PRVNÍ POMOCI PRO LAICKOU VEŘEJNOST:  min 8, max 12 osob v kurzu                                                                       CENA: 1 900.- Kč.- vč. DPH

KURZ PRO ZAMĚSTNANCE - BASIC: rozsah kurzu 6 hodin. Po jeho absolvování je možné doplnit kurzem ADVANCED v rozsahu 8 hodin, nebo nácvikem modelových situací                                                                                                                                                                                                  CENA: 2 500.- Kč vč. DPH

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ: vhodný zejména pro členy bezpečnostních agentur a členy dobrovolných hasičů
v rozsahu 8 hodin                                                                                                                                                                       CENA:  2 900.- Kč vč. DPH

PRVNÍ POMOC V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ: pro členy MP, PČR, HZS aj.  12 hodin                                                                         CENA:  3 500.- Kč vč. DPH

TACTICAL LIFE SAVER: specializační kurz pouze pro členy ozbrojených sil a sborů, nebo bezpečnostní služby zabývající se dopravou cenin, nebezpečných nákladů nebo osobní ochranou. Rozsah 40 hodin, 4 dny                                                                                                              CENA DOHODOU DLE VELIKOSTI SKUPINY

Cvičící pracují ve standardních týmech a řeší zákroky se zraněním člena týmu, či jiných osob. Je na ně vyvíjen tlak jako v reálných zákrocích. Hodnotí se zvládnutí zákroku a účinnost první pomoci. Po skončení modelové situace je poskytnuta cvičícím zpětná vazba v podobě brífingu kde se předešlá situace vyhodnotí.


Přihláška do kurzu

QR kód pro platbu
Přihlášení je možné až po provedené platbě za kurzovné na účet č. 5857951369/0800 pokud není uhrazeno jinak.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše telefonní číslo.
Děkujeme za pochopení.

Zvolený termín kurzu *

Jméno a příjmení *

E-mail *

Telefon *

Datum uhrazení kurzovného *

PoznámkaDalší kurzy