Speciální kurzy

Kurzy Ministerstva vnitraMV Kurzy Speciální kurzy

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

Kurzy jsou rozdělené podle úrovně pro civilní uživatele a pro uživatele ze záchranných a silových složek. Obsahem výcviku je záchrana zraněných v situacích spojených se střelbou - zásahem policejních složek a zásahových týmů, střelby aktivního střelce nebo také např. v prostředí dopravní nehody a v jiných situacích ohrožujících životy. Informace a certifikaci provádějí pouze instruktoři s předchozí zdravotnickou, nebo bojovou zkušeností.

KDE SE KURZY KONAJÍ: Na učebně, nebo ve výcvikovém objektu který vužíváme - adresu a konkrétní info k jednolivým kurzům najdete na přihláškovém formuláři, nebo vám je rádi sdělíme na našem telefonu +420 604468086

TERMÍN : 17. 6. 2023 od 10:00 hod. do 17:30 hod.

ČASY: začátek je 9:00 hod. Není-li stanoveno jinak.

CO BUDU POTŘEBOVAT: Dle typu kurzu - info naleznete na přihláškovém formuláři.

Přihláška do kurzu Číst více..

Výcvik probíhá formou modelových situací tak, aby každý z účastníků byl prakticky seznámen s postupy a zdravotnickým materiálem pod zátěží. Součástí je ale rovněž výběr vhodného zdravotnického materiálu a doporučení pro výběr tohoto materiálu, jak pro jednotlivce, tak pro týmy. U nás si materiál budete schopni vyzkoušet v reálných situacích.

VOLITELNÉ PROGRAMY

KURZY PRVNÍ POMOCI PRO LAICKOU VEŘEJNOST -  min 8 max 12 osob v kurzu                                                                       CENA: 1 900.- Kč.- vč. DPH

KURZ PRO ZAMĚSTNANCE - BASIC - rozsah kurzu 6 hodin. Po jeho absolvování je možné doplnit kurzem ADVANCED v rozsahu 8 hodin, nebo nácvikem modelových situací                                                                                                                                                                       CENA: 2 500.- Kč vč. DPH

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - vhodný zejména pro členy bezpečnostních agentur a členy dobrovolných hasičů
v rozsahu 8 hodin                                                                                                                                                                        CENA:  2 900.- Kč vč. DPH

PRVNÍ POMOC V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - pro členy MP, PČR, HZS aj.  12 hodin                                                                        CENA:  3 500.- Kč vč. DPH

TACTICAL LIFE SAVER - specializační kurz pouze pro členy ozbrojených sil a sborů, nebo bezpečnostní služby zabývající se dopravou cenin, nebezpečných nákladů nebo osobní ochranou. Rozsah 40 hodin, 4 dny                                                                                                              CENA DOHODOU DLE VELIKOSTI SKUPINY

Cvičící pracují ve standardních týmech a řeší zákroky se zraněním člena týmu, či jiných osob. Je na ně vyvíjen tlak jako v reálných zákrocích. Hodnotí se zvládnutí zákroku a účinnost první pomoci. Po skončení modelové situace je poskytnuta cvičícím zpětná vazba v podobě brífingu kde se předešlá situace vyhodnotí.

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC - ADVANCED

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC - ADVANCED

NÁZEV KURZU: TACTICAL LIVE SAVER ADVANCED
DÉLKA TRVÁNÍ: 24 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Cheb
ČASY:Začátek první den 9:00h, ukončení druhý den 14:00h
Absolvent získává osvědčení Tactical live saver ADVANCED

POMÍNKOU ÚČASTI JE ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO STUPNĚ

Přihláška do kurzu Číst více..

KURZ JE VELMI NÁROČNÝ, NAROZDÍL OD CLS OBSAHUJE NÁCVIK ŘEŠENÍ NEJENOM AKUTNÍCH TRAUMATICKÝCH STAVŮ ALE I ŘEŠENÍ ONEMOCNĚNÍ OHROŽUJÍCH PACIENTA BEZPROSTŘEDNĚ NA ŽIVOTĚ.  

CO SEBOU? MIMO JINÉ BĚŽNÉ VĚCI KTERÉ NOSÍTE NA VÝCVIK A STŘELNICI JAKO JE NAPŘ. NOSIČ PLÁTŮ BUDETE POTŘEBOVAT OPASEK S POUZDREM NA ZBRAŇ, A SVÍTILNU. 

SNIPER I

SNIPER I

Kurz určený pro příslušníky ozbrojených složek a sborů, aktivní střelce z dlouhých zbraní a zájemce z řad vlastníků odstřelovacích pušek.

Termín: dle domluvy

Přihláška do kurzu Číst více..

Přednáška - BLOK č. 1

 • Výběr materiálu - Jak vybrat pušku, základní rozdíly, hlavní výrobci a cenové relace, materiály
 • Puškohledy a optika kterou odstřelovač používá - přednáška o optických přístrojích a zařízeních odstřelovačů
 • Historie a případy z vojenské a policejní praxe.
 • Ostatní vybavení
 • Základy maskování

Přednáška - BLOK č. 2

 • Balistika - prenatální, vnitřní, přechodová, vnější, terminální a postterminální. Tato přednáška je zaměřena na veškeré děje, které se stanou, pokud z pušky vystřelíme.
 • Munice používaná odstřelovačem - vhodný výběr náboje, jeho charakteristika a použití v praxi
 • Účinek munice na různé druhy cílů a materiálů
 • Výběr a priorita cílů, terče a jejich druhy

Praktický nácvik - BLOK č. 3

 • Střelecké polohy - praktický nácvik
 • Držení zbraně a práce se spouští pro přesnou střelbu

Střelba do 100 m - BLOK č 4

 • Polohy a úkoly se střelbou do vzdálenosti 100 m, příprava na delší vzdálenosti


Střelba do 500 m - BLOK č. 5

 • Střelecké polohy a úkoly se střelbou do 500 m

Střelba do 800 m - BLOK č. 6

 • Střelba na dlouhé vzdálenosti s přesným zásahem cíle do 800 m

Délka kurzu : 3 dny

Materiál : Pušky je možné zapůjčit, stejně tak ostatní vybavení, v ceně kurzu není munice

SNIPER II

SNIPER II

Střelba do 800m pro zkušené střelce i úplné začátečníky.

Použití dálkoměru, zákonitosti střelby na dlouhou vzdálenost, tabulky, vnitřní, přechodová, vnější a cílová balistika a spousta dalších zajímavých informací.

Přihláška do kurzu Číst více..

Výcvik pro ozbrojené složky

Výcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složky

Výcvik pro ozbrojené složky

Speciální program přípravy pro ozbrojené složky, sbory a pracovníky na úseku bezpečnosti kteří používají zbraň. určeno zejména pro příslušníky městských policií. Kurzy dle jednotlivých problematik zakončeny vydáním certifikátů. Kurzy jsou vedeny instruktory z rozsáhlými zkušenostmi z bezpečnostních složek.

Přihláška do kurzu Číst více..

Kurzy jsou vedeny přísně individuálně na míru a dle potřeb koncového zákazníka. Tématické celky, které jsme schopni výcvikově zajistit:

 • CQB PRO MALÉ SKUPINY A JEDNOTLIVCE
 • PROBLEMATIKA PŘEVOZŮ FINANČNÍCH HOTOVOSTÍ
 • PROBLEMATIKA ZÁKROKU PROTI AKTIVNÍMU STŘELCI
 • PROBLEMATIKA ZÁKROKU PROTI OZBROJENÉMU PACHATELI
 • DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
 • SEBEOBRANA JEDNOTLIVCE
 • STŘELECKÁ PŘÍPRAVA
 • PRÁCE S VOZIDLEM - ZÁKROKY NA PACHATELE VE VOZIDLE
 • ZÁKROKY NA PALUBÁCH LETADEL

V současné době jsme přpravily program přípravy pro instruktory služební přípravy Městských policií. Program má neomezenou dobu působnosti - jedná se o stálou práci s instruktory na zvyšování jejich profesionální úrovně tak, aby byli schopni tyto dovednosti správně předávat. Tématickými celky jsou:

 • DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
 • STŘELECKÁ PŘÍPRAVA DO ÚROVNĚ DVOJICE
 • CQB DO ÚROVNĚ DVOUČLENÉ HLÍDKY
 • ZADRŽOVÁNÍ PACHATELŮ TČ
 • STAVĚNÍ VOZIDEL, ZÁKROKY PROTI DOPRAVNÍM PROSTŘEDKŮM
 • PROBLEMATIKA AKTIVNÍHO STŘELCE

 

 

AKTIVNÍ STŘELEC

AKTIVNÍ STŘELEC

Jak řešit tento fenomén dnešní doby, jaké jsou historické, kulturní a zákonné aspekty tohoto problému, kdy ozbrojený střelec likviduje zpravidla bezbranné oběti střelbou. Je vůbec možné najít účinnou obranu? To jsou všechno otázky na které by vám absolvování tohoto kurzu mělo dát odpověď. Teoretická část je doplněna o praktické modelové situace, délka trvání 24 hodin. Vhodné zejména pro personál škol, zdrav zařízení apod.

Setkáte se s praktickým  nácvikem situací do kterých se můžete dostat při střetu s ozbrojeným aktivním útočníkem a vše si prakticky vyzloušíte v modelových situacích.

ČASOVÁ DOTACE: 8 hodin teoretická příprava, 16 hodin střelecká příprava, modelové situace se střelivem FX v nočních i denních hodinách, první pomoc

CO BUDETE POTŘEBOVAT: zbraň krátkou i dlouhou, dva zásobníky pro každou, 600 ks střeliva, pouzdro, sumky na zásobníky, pouzdro pro skryté nošení, vhodný oděv pro každé počasí, sluchátka, brýle. balistickou ochranu nejméně III. A.,svítilnu

Přihláška do kurzu Číst více..

BEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍ

BEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍ

BEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍ

Zajímá vás jak je v současné době civilní letectví bezpečný obor? Jaké se v historii odehrály události, které ovlivnily jeho podobu do současnosti ? Jak probíhá nouzové opuštění letadla, nebo např. jakým způsobem se zasahuje proti pachatelům trestné činnosti v této oblasti? Oslovte nás a připravíme vám kurz, nebo přednášku na míru dle specifických požadavků.

Přihláška do kurzu Číst více..

TAKTICKÁ BROKOVNICE

TAKTICKÁ BROKOVNICE

TAKTICKÁ BROKOVNICE - termín: 2. 12. 2023

Kurz tatktická brokovice je určen pro všechny ty, kteří se chtějí zdkonalit v manipilaci se svou ať už samonabíjecí , nebo opakovací brokovnici. Kurz začíná základní teoretickou úřípravou kde se účastník seznámí s konstrukcí a škálou střeliva, konstrukcí zbraně a především se schpnostmi a možnostmi této zbraně. Poté následuje suchý nácvik a ve třetím bloku je provedení střeleckých situací navazujících na předešlé. Na tento kurz je možné po dohodě navázat zdokonalovacím kuzem. Doba trvání:1 den CENA : 2900.- Kč

Přihláška do kurzu Číst více..

V přípravě.

SMALL UNITS TACTICS - ZÁKLADY CQB

SMALL UNITS TACTICS - ZÁKLADY CQB

Kurz určený pro skupiny probíhá v našem rozsáhlém taktickém objektu.

Přihláška do kurzu Číst více..

OBSAH KURZU:

ZÁKLADY CQB

 • vstupy do místností
 • otevírání dveří
 • postup po schodištích
 • postup po chodbách
 • základní činnosti ve skupině při práci s pachatelem v budově

INFORMACE O KURZU:

 • cena včetně DPH - 4 800,- Kč
 • délka kuzu - celkem 16 hod. 1 den: od 09:00 hod.
 • počet účastníků - min. 8, max. 16
 • po absolvování kurzu bude vystaven certifikát
 • ubytování zajistíme. Není součástí kurzovného

VYBAVENÍ NA KURZ:

 • zbraně a vybavení odpovídající vašim potřebám
 • munice a zbraně FX budou zajištěny

DOTAZY:

 • +420 604 468 086 Mácoš