Soutěže programu MV

PROPOZICE

  • Kompletní pravidla hodnocené střelby jsou stanovena Nařízením vlády č. 255/2021 Sb. Bezpečnostní pravidla dle §14 odst. 2 tohoto nařízení stanovuje organizátor.
  • Ke stažení [PDF]

VÝSLEDKOVÉ LISTINY

CENA STARTOVNÉHO

  • Cena startovného je 500,- Kč na náš účet (viz níže). Jako V.S. napište jméno. Při registraci v den závodu prokážete, že máte startovné zaplacené.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ

  • Střelnice Myslivna u Chebu. 3. 11. 2023.  Zahájení v  14:00 h, ukončení v 17:00 h. VŠICHNI ÚČASTNÍCI MOHOU DORAZIT V PRŮBĚHU HODNOCENÝCH STŘELEB. UZAVÍRKA JE PRO POSLEDNÍHO ÚČASTNÍKA V 16:55 hod.  A K C E  S E  K O N Á  Z A  K A Ž D É H O   P O Č A S Í

ÚČASTNÍK BERE NA VĚDOMÍ

Střelnice je vybavena záznamovým zařízením. S jeho užitím účastník hodnocených střeleb stvrzuje souhlas  podáním přihlášky k hodnoceným střelbám.


Přihláška k hodnoceným střelbám

Přihlášení je možné až po provedené platbě za kurzovné na účet č. 5857951369/0800 pokud není uhrazeno jinak.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše telefonní číslo. Děkujeme za pochopení.
QR kód pro platbu

Zvolený termín střeleb *

Jméno a příjmení *

E-mail *

Telefon *

Datum uhrazení kurzovného *

Absovované kurzy

Poznámka