PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - specializace Městská policie

Kurz přípravy na úspěšné absolutorium zkoušky k získání zbrojního průkazu před zkušebním komisařem. Kurz má oproti běžným kurzům rozšířenou výuku manipulace se zbraní a použití zbraně společně s ostatní služební výstrojí.

OBSAH KURZU: seznámení s problematikou zákona o zbraních, kategoriích ZP a zkouškou odborné způsobilosti

  • seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
  • řešení závad
  • rozborky zbraní, povelová technika
  • pravomoci komisaře a průběh zkoušky
  • služební použití zbraně, krajní nouze a nutná obrana
  • ostré střelby
  • zkouška nanečisto

Výuka probíhá na učebně nebo na jedné z našich střelnic. Kurz probíhá v šeti dvouhodinových blocích.

CENA: 6.500,- vč. DPH. V ceně kurzu je 30 ks nábojů a půjčovné zbraně.


Přihláška do kurzu

QR kód pro platbu
Přihlášení je možné až po provedené platbě za kurzovné na účet č. 5857951369/0800 pokud není uhrazeno jinak.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše telefonní číslo.
Děkujeme za pochopení.

Zvolený termín kurzu *

Jméno a příjmení *

E-mail *

Telefon *

Datum uhrazení kurzovného *

PoznámkaDalší kurzy