PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

     Praktická příprava na zkoušku odborné způsobilosti, po jejímž absolvování adept získá oprávnění disponovat za zákonných podmínek se zbraněmi. Adept se seznámí s konstrukcí základních zbraní, s bezpečnou manipulací, chováním na střelnici, s provedením praktické části zkoušky a střelbou. Výcvikem vzniká dobrý návyk pro budoucí střeleckou praxi. Úspěšnost našich uchazečů při zkoušce je 95 %. Uchazeči bez přípravy mají úspěšnost kolem 10 %. Výcvik je veden podobně jako autoškola - profesionální formou - v desetihodinovém kurzu, kdy veškeré činnosti jsou precizně procvičeny a uchazeč je seznámen zejména s právním rámcem zkoušky. Kurz končí v den zkoušky odborné způsobilosti, kdy uchazeč si vše ráno před zkouškou ještě zopakuje v tzv. ZKOUŠCE NANEČISTO.

Po získání ZP doporučujeme pokračovat v našich střeleckých kurzech.

Po získání zbrojního průkazu u nás můžete zakoupit téměř jakoukoliv zbraň s odpovídajícím střelivem.

DÉLKA KURZU:

Kurz je v trvání 10 hodin:

 • 2 hodiny teorie - zásady střelby, kategorie zbraní, průběh zkoušky odborné způsobilosti, funkce zbraní a střeliva, bezpečnost se zbraní
 • 6 hodin suchý nácvik - práce se závěrem, vyjímání náboje, závady, nabíjení, správný úchop, bezpečná manipulace
 • 1 hodiny - střelecká příprava na střelnici - přesná střelba na cíl dle pravidel zkoušky, odstraňování závad, bezpečná manipulace
 • 1 závěrečná zkouška ,,nanečisto "

KDE SE KURZY KONAJÍ: Kurzy se konají v příjemném prosředí naší učebny na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb 35002

CENA: 10 hodin přípravy, včetně zapůjčení zbraně a spotřeby základního střeliva 4.500,- Kč vč. DPH

Plnou základní přípravu v délce trvání 10 hodin je možné doplnit o MODELOVÉ SITUACE a školení NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE.

PROČ SI VYRAT PRÁVĚ NAŠÍ ODBORNOU PŘÍPRAVU ?

  • Odborní lektoři: Naše kurzy jsou vedeny zkušenými odborníky v oblasti zbrojní legislativy a bezpečnosti. Máme vysokou míru úspěšnosti žadatelů.

  • Praktický výcvik: Náš program zahrnuje nejen teoretické znalosti, ale také praktický výcvik na střelnici, aby jste získali potřebné dovednosti.

  • Individuální přístup: Sledujeme vaše pokroky a přizpůsobujeme výuku vašim potřebám, abychom zajistili optimální přípravu.

  • Zbrojní legislativa: Detailní výklad platných zákonů a předpisů týkajících se držení a nošení zbraní

  • Známkování a vyhodnocení: Průběžné hodnocení vašich dovedností a připravenost pro závěrečné zkoušky

  • Registrační proces: Zajímá vás, jak se přihlásit na naše kurzy? VOLEJTE 604 468 086  a zajistěte si nejbližší možný individuální  termín. 

  • Bezpečnostní pravidla: Seznámení s klíčovými bezpečnostními aspekty spojenými s držením zbraní.

  • Praktický výcvik: Střelecký trénink: Střelba ze zbraní, které budou u zkoušky + vystřílené střelivo je v ceně kurzovného.

Bezpečnost na prvním místě: Získání zbrojního průkazu vyžaduje nejen znalost zbrojní legislativy, ale také důraz na bezpečnostní aspekty spojené s držením a používáním zbraní. Naše přípravné kurzy kladou zvláštní důraz na bezpečnostní procedury a správné zacházení se zbraněmi. Instruktoři vás provedou důležitými bezpečnostními pravidly, aby se zajistilo, že každý, kdo získá zbrojní průkaz, bude odpovědný držitel zbraně, chránící nejen sebe, ale i ostatní členy společnosti. Bezpečnost je naší prioritou, a to od teoretické přípravy až po praktický střelecký výcvik.

Individualizovaný přístup pro úspěch: Věříme, že každý jednotlivec má své vlastní potřeby a tempo učení. Naše přípravné kurzy na získání zbrojního průkazu jsou navrženy s ohledem na individuální přístup. Během teoretických lekcí budete mít příležitost klást otázky a diskutovat o konkrétních tématech. Praktický střelecký trénink bude probíhat ve skupinách s dostatečným časem věnovaným každému účastníkovi. Tímto způsobem se snažíme zajistit, že každý, kdo absolvuje náš výcvik, opustí kurz s pevnými znalostmi, dovednostmi a sebejistotou potřebnou pro úspěšné získání zbrojního průkazu.


Přihláška do kurzu

QR kód pro platbu
Přihlášení je možné až po provedené platbě za kurzovné na účet č. 5857951369/0800 pokud není uhrazeno jinak.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše telefonní číslo.
Děkujeme za pochopení.

Zvolený termín kurzu *

Jméno a příjmení *

E-mail *

Telefon *

Datum uhrazení kurzovného *

PoznámkaDalší kurzy