Kurzy

Kurzy Ministerstva vnitraMV Kurzy Speciální kurzy

KRÁTKÁ ZBRAŇ

KRÁTKÁ ZBRAŇ

ZÁKLADNÍ KURZ OVLÁDÁNÍ KRÁTKÉ ZBRANĚ - LEVEL I.

TERMÍNY: 

KOMU JE KURZ URČEN: pro všechny držitele ZP kteří se chtějí zdokonalit v manipulaci s krátkou zbraní

CO BUDU POTŘEBOVAT: krátkou samonabíjecí zubraň - múžeme zapůjčit, 250 ks střeliva, vhodné oblečení a obuv do každého počasí, sluchátka a brýle - můžeme zapůjčit.

Přihláška do kurzu Číst více..

TYP  KURZU: TEORETICKÝ 2 h /STŘELECKÝ 6 h, CELKEM 8 HODIN

Kurz obsahuje:

 • zaujmutí správného postoje
 • natahování zbraně
 • tasení
 • míření
 • odstraňování závad
 • přebíjení
 • základy pudové střelby
 • mířená střelba
 • rozborka a čištění zbraní
 • teorie - konstrukce střeliva a krákých zbraní

Výstup:

Absolvent  kurzu po jeho absolvování zná a má zafixované bezpečnostní zásady používání zbraně. Má základní přehled o konstrukci používané zbraně a střeliva, je schopen bezpečně plnit základní statické střelecké úlohy,  dokáže odlišit plnění úlohy v režimech pudové nebo mířené střelby. Dokáže řešit s přehledem závady v průběhu střelby.

CENA: 2 500 ,- Kč vč. DPH

TOPOGRAFIE

TOPOGRAFIE

Topografie - jedna ze základních branných dovedností. Kurz je veden teoreticky s praktickým cvičením v terénu.

TERMÍN: 1. - 2. září. 2023 začátek 16:00 hod. - ukončení 12:00 hod. druhý den s přestávkou na spánek

KDE: Cheb

CO VZÍT S SEBOU: nebudete potřebovat nic zvláštního - oblečení do přírody a každého počasí, baterku

OBSAH KURZU: viz. číst více

UBYTOVÁNÍ: v případě zájmu zajistíme

DOTAZY - 604468086 Mácoš

Přihláška do kurzu Číst více..

Obsah kurzu:

 • ORIENTACE MAPY PODLE TERÉNU
 • TOPOGRAFICKÉ A TAKTICKÉ ZNAČKY
 • SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY
 • ČTENÍ MAPY
 • PŘESUN PODLE AZIMUTU
 • ODHAD VZDÁLENOSTI A URČENÍ SVĚTOVÝCH STRAN NOUZOVÝM ZPŮSOBEM
 • MAPY A OPZHN
 • VYSAZENÍ V NEZNÁMÉM TERÉNU A SAMOSTATNÁ ORIENTACE
 • atd....

Cena: od 1 850 .- Kč dle rozsahu a počtu účastníků

ÚTOČNÁ PUŠKA

ÚTOČNÁ PUŠKA

ZÁKLADNÍ KURZ OVLÁDÁNÍ DLOUHÉ ZBRANĚ - LEVEL I.

TERMÍNY: NA DOTAZ 604468086

KOMU JE KURZ URČEN: pro všechny držitele ZP, kteří se chtějí zdokonalit v manipulaci s dlouhou zbraní

CO BUDU POTŘEBOVAT: dlouhou samonabíjecí zbraň - múžeme zapůjčit, 250 ks střeliva, vhodné oblečení a obuv do každého počasí, sluchátka a brýle - múžeme zapůjčit. Pro zbraně typu AR, EVO, Kalašnikov, 58 atd....

TYP  KURZU: TEORETICKÝ 2 h /STŘELECKÝ 6 h, CELKEM 8 HODIN

Přihláška do kurzu Číst více..

Kurz obsahuje:

 • zaujmutí správného postoje
 • natahování zbraně
 • tasení
 • míření
 • odstraňování závad
 • přebíjení
 • základy pudové střelby
 • mířená střelba
 • rozborka a čištění zbraní
 • teorie - konstrukce střeliva a krákých zbraní

Výstup:

Absolvent  kurzu po jeho absolvování zná a má zafixované bezpečnostní zásady používání zbraně. Má základní přehled o konstrukci používané zbraně a střeliva, je schopen bezpečně plnit základní statické střelecké úlohy,  dokáže odlišit plnění úlohy v režimech pudové nebo mířené střelby. Dokáže řešit s přehledem závady v průběhu střelby.

CENA: 2 500 ,- Kč 

 

 

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Pod tímto názvem se skrývá praktická příprava na zkoušku odborné způsobilosti po jejímž absolvování adept získá oprávnění disponovat za zákonných podmínek se zbraněmi. Adept se seznámí s konstrukcí základních zbraní, s bezpečnou manipulací, chováním na střelnici, s provedením praktické části zkoušky a střelbou. Výcvikem vzniká dobrý návyk pro budoucí střeleckou praxi. Máme velmi vysokou úspěšnost našich absolventů u zkoušky.

Po získání zbrojního průkazu u nás můžete zakoupit téměř jakoukoliv zbraň s odpovídajícím střelivem a dále se zdokonalovat ve střelecké praxi odbornými kurzy.

Přihláška do kurzu Číst více..

DÉLKA KURZU

Kurz je v trvání 10 hodin: 2 hodiny teorie - zásady střelby, kategorie zbraní, průběh zkoušky odborné způsobilosti, funkce zbraní a střeliva, bezpečnost se zbraní

                                      5 hodin suchý nácvik - práce se závěrem, vyjímání náboje, závady, nabíjení, správný úchop, bezpečná manipulace

                                      2 hodiny - střelecká příprava na střelnici - přesná střelba na cíl dle pravidel zkoušky, odstraňování závad, bezpečná manipulace

                                      1 závěrečná zkouška ,,nanečisto "

KDE SE KURZY KONAJÍ: Kurzy se konají v naší učebně na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb 35002

CENA:  2 900 .- Kč bez DPH  / do ceny není započítáno vystřílené střelivo /

Plnou základní přípravu v délce trvání 10 hodin je možné doplnit o MODELOVÉ SITUACE a školení NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE.

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIE

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIE

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIE

Kurz přípravy na úspěšné absolutorium zkoušky k získání zbrojního průkazu před zkušebním komisařem. Kurz má oproti běžným kurzům rozšířenou výuku manipulace se zbraní a použití zbraně společně s ostatní služební výstrojí.

Přihláška do kurzu Číst více..

OBSAH KURZU - seznámení s problematikou zákona o zbraních, kategoriích ZP a zkouškou odborné způsobilosti

 • seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
 • řešení závad
 • rozborky zbraní, povelová technika
 • pravomoci komisaře a průběh zkoušky
 • služební použití zbraně, krajní nouze a nutná obrana
 • ostré střelby
 • zkouška nanečisto

Výuka probíhá na učebně nebo na jedné z našich střelnic. Kurz probíhá v šeti dvouhodinových blocích.

Cena kurzu 6 500.- V ceně kurzu je 30 ks nábojů a půjčovné zbraně.

KRAJNÍ NOUZE A NUTNÁ OBRANA

KRAJNÍ NOUZE A NUTNÁ OBRANA

NÁZEV KURZU: KRAJNÍ NOUZE A NUTNÁ OBRANA

TERMÍN KURZU:  4. ZÁŘÍ 2023, začátek v 17.00 hodin

KDE: UČEBNA, Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb

OBSAH KURZU: Seznámení s výkladem znění krajní nouze a nutné obrany, seznámení s posledními skutečnými případy použití zbraně v našem prostředí, problematika držení zbraně na praktických právních příkladech a jejich následný rozbor.

Přihláška do kurzu Číst více..

DÉLKA TRVÁNÍ: 4 hodiny

Na jednoduchých modelových situacích si se zbraní v ruce vyzkoušíte vše co jste se dozvěděli v teoretické části. Nacvičíte postupy, které jsou popsány v judikátech a které již absolvoval skutečný obránce, nebo útočník. Jedinečná  možnost přípravy na situaci reálné obrany se zbraní v ruce.

TYP KURZU: TEORETICKO/PRAKTICKÝ

CENA: 2 500 ,- Kč