Kurzy

Přečtěte si o programech MV nejprve podrobnější informace.

KURZ MV - 101 systému státní střelecké přípravy

KURZ MV - 101 systému státní střelecké přípravyKURZ MV - 101 systému státní střelecké přípravyKURZ MV - 101 systému státní střelecké přípravy

KURZ MV - 101 systému státní střelecké přípravy

 • DOBA TRVÁNÍ KURZU: 8 X 45 MINUT
 • KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je učen držitelům zbrojních průkazů kat E
 • TYP KURZU: Teoretický
 • MÍSTO KONÁNÍ: Učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb
 • DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE: Kurz je veden v komorním prostředí ve skupině max. do 12-ti osob.
 • CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? Krom dobré nálady není na kurz potřeba žádného zvláštního vybavení

CENA: 1.600 Kč

Přihláška do kurzu Termínový kalendář Číst více..

TÉMATA KURZU: JSOU STRIKTNĚ DANÁ NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 255/2021 V KURZU MV - 101 SE JEDNÁ O PROBLEMATIKU SEBEOBRANY SE ZBRANÍ A BEZPEČNÉHO ZACHÁZENÍ SE ZBRANĚMI.

 

UČEBNÍ BLOK 1 - technické aspekty zbraní a střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách krajní nouze a nutné obrany.

DÉLKA TRVÁNÍ: 45 min                                                                                                       

OBSAH

 • Druhy zbraní a jejich nejčastější typy
 • Zbraně určené pro skryté nošení
 • Volba druhu a typu zbraně pro sebeobranu
 • Střelivo do krátkých zbraní
 • Střelivo do dlouhých zbraní
 • Střelivo do brokových zbraní
 • Střelivo kategorie A a A - I
 • Technické aspekty skrytého nošení zbraní - pouzdra, improvizované skryté nošení, klipsy na zbraně
 • Doplňky zbraní a další vybavení

Kategorie zbraní dle zák. č.119/2002 Sb.  Demonstrace kategorizace na skutečných zbraních. Ukázka střeliva. Ukázka pouzder, demonstrace nošení se skutečnými zbraněmi.

Střelivo v prezentaci na foto a skutečné. Svitilny, kolimátory lasery, trit. mířidla, světlovod.

UČEBNÍ BLOK 2 -  Zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení jejího účinku, dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek

DÉLKA TRVÁNÍ: 45 MIN

 • Ukládání zbraní, převozy zbraní, nošení a držení zbraní a jejich zabezpečení
 • Bezpečná manipulace se zbraněmi a střelivem - nabití, vybití, kontrola, fce řídícího střelby a povely,
 • Základní informace o účincích běžně dostupného střeliva na živý organismus
 • Ukázka účinků a průbojného účinku na materiálech
 • Odrazy střel a jejich zákonitosti
 • Účinek střel vzhledem k dostřelu, ranivá a smrtelná vzdálenost

UČEBNÍ BLOK 3 - právní rámec nutné obrany a krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně

DÉLKA TRVÁNÍ: 90 min  ( 2 x 45 min)                           

 • Vysvětlení problematiky nutné obrany a krajní nouze obecně
 • Krajní nouze: vysvětlení pojmů, příklady, vybočení z mezí krajní nouze
 • Nutná obrana - vysvětlení pojmů - příklady, vybočení z mezí nutné obrany                                                                
 • Pomoc v krajní nouzi a nutné obrany
 • Zákonné povinnosti po použití střelné zbraně
 • Příklady aplikace krajní nouze a nutné obrany v praxi - rozbor skutečných případů - judikáty
 • Dotazy

UČEBNÍ BLOK 4 - situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně a ochrana nezúčastněných osob. Použití jiného prostředku než střelné zbraně v obraně.

 • Situační přehled, shromažďování informací, vznik a vývoj situace
 • Okolnosti situace ovlivňující použití zbraně - vyhnutí se situaci - kryt a skryt, únik ze situace
 • Opatření k minimalizaci rizika
 • Možnosti akce a reakce
 • Ochrana nezúčastněné osoby
 • Základní dovednosti a předpoklady komunikace v rizikové situaci
 • Přehled neletálních a improvizovaných prostředků pro obranu
 • Způsoby užití neletálních prostředků v obraně - vyhnutí se použití střelné zbraně

UČEBNÍ BLOK 5 - Zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu

 • Definice a charakteristika rizikové situace
 • Vyhodnocení vlastního postavení vzhledem k situaci
 • Vyhodnocení možností řešení s cílem deeskalace napětí
 • Příklady s  praktickým nácvikem a použitím cvičných maket zbraní

UČEBNÍ BLOK 6 -  taktické zásady řešení sebeobranných situací - modelové situace

 • Hlavní zásady - oprávněnost, bezpečnost, přesnost, rychlost, převzetí iniciativy
 • Vyhodnocení situace s ohledem na místo, roční a denní dobu, přítomnost nezúčastněných osob atd.
 • Použití výzvy
 • Neodkladné úkony po použití zbraně
 • Modelové situace s použitím maket zbraní

UČEBNÍ BLOK 7Postupy první pomoci s ohledem na střelná poranění

 • Střelná poranění a rozvoj život ohrožujících stavů po poranění střelnou zbraní
 • Materiál pro poskytování první pomoci u střelných poranění
 • Obnova životních funkcí, odvrácení nebo zpomalení nebezpečí ohrožení života u zraněných střelnou zbraní
 • Praktický nácvik použití škrtidel a obvazů
 • Zákonné podmínky povinnosti poskytnout první pomoc

 

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 102 krátká zbraň

KURZ MV - 102 krátká zbraňKURZ MV - 102 krátká zbraňKURZ MV - 102 krátká zbraňKURZ MV - 102 krátká zbraňKURZ MV - 102 krátká zbraňKURZ MV - 102 krátká zbraň

KURZ MV - 102 krátká zbraň

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Střelba z krátké kulové zbraně na krátkou a kontaktní vzdálenost až do 25 m, střelba se změnou poloh, s pohybem od cíle a k cíly, střelba ze standartních a nestandartních poloh.

CENA: 2.700 Kč

Přihláška do kurzu Termínový kalendář Číst více..

POČET ÚČASTNÍKŮ: V KURZU BUDE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 8. ZAKLÁDÁME SI NA NEKOMERČNÍM A OSOBNÍM PŘÍSTUPU

DOBA TRVÁNÍ: 1 DEN, 8X45 min, 60 min přestávka na oběd

TYP KURZU: PRAKTICKÝ / STŘELECKÝ

ZAČÁTEK A UKONČENÍ: 7:45 hod.začínáme na střelnici nutnou administrativou a končíme v 17:15 hod. V zimním období je kurz připraven na dva dny - např. pátek odpoledne od 13:45 do 18:00 hod. a sobota dopoledne od 8:00 do 12:00 hod. / bude patrné z kalendáře termínů /

POČET NÁBOJŮ: 300 KS - NÁBOJE NA KURZ SI MŮŽEZTE OBJEDNAT V PŘIHLÁŠCE. LUGER FMJ 2000.- Kč / 300 ks

NUTNÁ PODMÍNKA ABSOLVOVÁNÍ MV - 102: KURZU  MUSÍ PŘEDCHÁZET ABSOLUTORIUM MV - 101

MÍSTO KONÁNÍ: Kurzy se konají na střelnicích schválených pro konání kurzů Stanovené zálohy státu Myslivna, Lomnice a Světnov viz foto v galeriích.

Organizační informace: Na střelnici se setkáme v 7:45 hod. kdy proběhne kontrola dokladů, zbraní a střeliva. Na kurzu je zakázáno používat přebíjené střelivo. Přjďte v obvyklé střelecké ústroji a s vybavením na které jste zvyklý. Střelecká cvičení rozvíjí základní a bezpečnou manipulaci s krátkou zbraní a připravují střelce do náročnějších kurzů MV -  201 a MV - 301. Kurz je koncipovaný pro samonabíjecí pistole. Účast s revolverem je možná po předchozí dohodě.

Případné ubytování si zajišťují účastníci sami, pro případné zájemce je možné zajistit ubytování v docházkové vzdálenosti od střelnice. Tuto skutečnost nám prosím včas oznamte. Zájemci si mohou rovněž zapůjčit zbraň a zakoupit střelivo na místě. Uveďte vše do přihlášky nebo telefonicky dohodněte s organizátorem na čísle +420604468086.

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 102 dlouhá zbraň

KURZ MV - 102 dlouhá zbraňKURZ MV - 102 dlouhá zbraňKURZ MV - 102 dlouhá zbraňKURZ MV - 102 dlouhá zbraň

KURZ MV - 102 dlouhá zbraň

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Střelba z krátké kulové zbraně na krátkou a kontaktní vzdálenost až do 50 m, střelba se změnou poloh, s pohybem od cíle a k cíly, střelba ze standartních a nestandartních poloh, odstraňování závad.

CENA: 2.700 Kč

Přihláška do kurzu Termínový kalendář Číst více..

POČET ÚČASTNÍKŮ: V KURZU BUDE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 8. ZAKLÁDÁME SI NA NEKOMERČNÍM A OSOBNÍM PŘÍSTUPU

DOBA TRVÁNÍ: 1 DEN, 8X45 min, 60 min přestávka na oběd

TYP KURZU: PRAKTICKÝ / STŘELECKÝ

ZAČÁTEK A UKONČENÍ: 7:45 hod.začínáme na střelnici nutnou administrativou a končíme v 17:15 hod. V zimním období je kurz připraven na dva dny - např. pátek odpoledne od 13:45 do 18:00 hod. a sobota dopoledne od 8:00 do 12:00 hod. / bude patrné z kalendáře termínů /

POČET NÁBOJŮ: 300 KS - NÁBOJE NA KURZ SI MŮŽEZTE OBJEDNAT V PŘIHLÁŠCE. Dodáme dle aktuálních cen se slevou 10%.

NUTNÁ PODMÍNKA ABSOLVOVÁNÍ MV - 102: KURZU  MUSÍ PŘEDCHÁZET ABSOLUTORIUM MV - 101

MÍSTO KONÁNÍ: Kurzy se konají na střelnicích schválených pro konání kurzů Stanovené zálohy státu Myslivna, Lomnice a Světnov viz foto v galeriích.

Organizační informace: Na střelnici se setkáme v 7:45 hod. kdy proběhne kontrola dokladů, zbraní a střeliva. Na kurzu je zakázáno používat přebíjené střelivo. Přijďte v obvyklé střelecké ústroji a s vybavením na které jste zvyklý. Střelecká cvičení rozvíjí základní a bezpečnou manipulaci s dlouhou zbraní a připravují střelce do náročnějších kurzů MV -  201 a MV - 301. Kurz je koncipovaný pro samonabíjecí pušky. Ke zbrani min. 2 zásobníky a ponosový řemen.

Případné ubytování si zajišťují účastníci sami, pro případné zájemce je možné zajistit ubytování v docházkové vzdálenosti od střelnice. Tuto skutečnost nám prosím včas oznamte. Zájemci si mohou rovněž zapůjčit zbraň a zakoupit střelivo na místě. Uveďte vše do přihlášky nebo telefonicky dohodněte s organizátorem na čísle +420604468086.

Přihláška do kurzu

Taktická první pomoc

Taktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomoc

Taktická první pomoc

Kurzy jsou rozdělené podle úrovně na kurzy pro civilní uživatele a pro uživatele ze záchranných a silových složek. Obsahem výcviku je záchrana zraněných v situacích spojených se střelbou - zásahem policejních složek a zásahových týmů, střelby aktivního střelce nebo také např. v prostředí dopravní nehody a v jiných situacích ohrožujících životy zasahujících.

Přihláška do kurzu Číst více..

Výcvik probíhá formou modelových situací tak , aby každý z účastníků byl prakticky seznámen s postupy a zdravotnickým materiálem pod zátěží. Součástí je ale rovněž výběr vhodného zdravotnického materiálu a doporučení pro výběr tohoto materiálu jak pro jednotlivce tak pro týmy. U nás si materiál budete schopni vyzkoušet v reálných situacích - zkrátka první pomoc jinak.

 • KURZY PRVNÍ POMOCI PRO LAICKOU VEŘEJNOST - max 12 osob v kurzu
 • KURZ PRO ZAMĚSTNANCE - BASIC - rozsah kurzu 6 hodin. Po jeho absolvování je možné doplnit kurzem ADVANCED v rozsahu 8 hodin, nebo nácvikem modelových situací
 • ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - vhodný zejména pro členy bezpečnostních agentur a členy dobrovolných hasičů
  v rozsahu 8 hodin
 • PRVNÍ POMOC V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - pro členy MP, PČR, HZS aj.
 • TACTICAL LIFE SAVER - specializační kurz pouze pro členy ozbrojených sil a sborů, nebo bezpečnostní služby zabývající se dopravou cenin, nebezpečných nákladů a osobní ochranou. Rozsah 40 hodin, 4 dny

Cvičící pracují ve standardních týmech a řeší zákroky se zraněním člena týmu, či jiných osob. Je na ně vyvíjen tlak jako v reálných zákrocích. Hodnotí se zvládnutí zákroku a účinnost první pomoci. Po skončení modelové situace je poskytnuta cvičícím zpětná vazba v podobě brífingu kde se předešlá situace vyhodnotí.

Krátká zbraň

Krátká zbraň

Přihláška do kurzu Číst více..

ZÁKLADNÍ KURZ OVLÁDÁNÍ ZBRANĚ - LEVEL I.

Kurz obsahuje:

 • zaujmutí správného postoje
 • natahování zbraně
 • tasení
 • míření
 • odstraňování závad
 • přebíjení
 • základy pudové střelby
 • mířená střelba
 • rozborka a čištění zbraní
 • teorie - konstrukce střeliva a krákých zbraní

Výstup:

Absolvent  kurzu po jeho absolvování zná a má zafixované bezpečnostní zásady používání zbraně. Má základní přehled o konstrukci používané zbraně a munice, je schopen bezpečně plnit základní statické střelecké úlohy,  dokáže odlišit plnění úlohy v režimech pudové nebo mířené střelby. Dokáže řešit s přehledem závady v průběhu střelby.

CENA: 4 500 ,- Kč / 10 hodin

 

POKROĆILÝ KURZ - LEVEL II

 kurz určený pro absolventy základního kurzu nebo pro zkušené střelce. Předpokladem je zvládnutí témat základního kurzu a správné ovládání zbraně.

Kurz obsahuje:

 • rychlé obranné reakce
 • zvládnutí závady pod tlakem
 • tasení a střelba z nezvyklých poloh
 • reakce na útok
 • střelba bez použití mířidel
 • střelecké úlohy s vyhodnocením terčů a změnou stanoviště

Výstup:

Absolvent má dostatečně zafixované zásady bezpečné manipulace, dokáže plnit složitější úlohy s vyhodnocením priority terče, dokáže se přemístit bespečně na stanovištích s nabitou zbraní. Dokáže použít zbraň ze skrytého nošení. Střílí z nezvyklých poloh. Základní činnosti se zbraní má zafixované, dokáže plnit úlohy pod zátěží.

CENA: 4 500.- Kč / 10 hodin

 

ŘÍZENÉ STŘELECKÉ TRÉNINKY

Řízené střelecké tréninky jsou určené pro absolventy kurzu LEVEL II. Jedná se pravidelné střelecké hodiny pod dohledem instruktora. Cvičení jsou náročná. Bezpečností návyky adepta jsou zde absolutní samozdřejmostí, výcvik je zaměřen na celkové zdokonalování kvalifikace střelce a odstraňování chyb včas, tak aby nedocházelo k jejich fixaci.

CENA : 550.- Kč/hodina + DPH

SNIPER I

SNIPER I

Kurz určený pro příslušníky ozbrojených složek a sborů, aktivní střelce z dlouhých zbraní a zájemce z řad vlastníků odstřelovacích pušek.

Termín: dle domluvy

Přihláška do kurzu Číst více..

Přednáška - BLOK č. 1

 • Výběr materiálu - Jak vybrat pušku, základní rozdíly, hlavní výrobci a cenové relace, materiály
 • Puškohledy a optika kterou odstřelovač používá - přednáška o optických přístrojích a zařízeních odstřelovačů
 • Historie a případy z vojenské a policejní praxe.
 • Ostatní vybavení
 • Základy maskování

Přednáška - BLOK č. 2

 • Balistika - prenatální, vnitřní, přechodová, vnější, terminální a postterminální. Tato přednáška je zaměřena na veškeré děje, které se stanou, pokud z pušky vystřelíme.
 • Munice používaná odstřelovačem - vhodný výběr náboje, jeho charakteristika a použití v praxi
 • Účinek munice na různé druhy cílů a materiálů
 • Výběr a priorita cílů, terče a jejich druhy

Praktický nácvik - BLOK č. 3

 • Střelecké polohy - praktický nácvik
 • Držení zbraně a práce se spouští pro přesnou střelbu

Střelba do 100 m - BLOK č 4

 • Polohy a úkoly se střelbou do vzdálenosti 100 m, příprava na delší vzdálenosti


Střelba do 500 m - BLOK č. 5

 • Střelecké polohy a úkoly se střelbou do 500 m

Střelba do 800 m - BLOK č. 6

 • Střelba na dlouhé vzdálenosti s přesným zásahem cíle do 800 m

Délka kurzu : 3 dny

Materiál : Pušky je možné zapůjčit, stejně tak ostatní vybavení, v ceně kurzu není munice

Topografie

Topografie

Topografie - jedna se základních branných dovedností. Kurz je veden teoreticky s praktikým cvičením v terenu. Obsahem je :

 • ORIENTACE MAPY PODLE TERÉNU
 • TOPOGRAFICKÉ A TAKTICKÉ ZNAČKY
 • SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY
 • ČTENÍ MAPY
 • PŘESUN PODLE AZIMUTU
 • ODHAD VZDÁLENOSTI A URČENÍ SVĚTOVÝCH STRAN NOUZOVÝM ZPŮSOBEM
 • MAPY A OPZHN

Cena: od 2 500.- Kč dle rozsahu apočtu účastníků

SNIPER II

SNIPER II

Střelba do 800m pro zkušené střelce i úplné začátečníky. Použití dálkoměru, zákonitosti střelby na dlouhou vzdálenost, tabulky, vnitřní, přechodová, vnější a cílová balistika a spousta dalších zajímavých informací.

Útočná puška

Útočná puška

Použití útočné pušky v reálných a sebeobranných situacích v nezvyklých situacích a neobvyklých podmínkách.

Nabízíme tři úrovně:

 • Light - 3 x 2 hodiny
 • Hard - 6 x 8 hodin, cena na vyžádání.
 • Profi - pro uživatele z řad profesionálních uživatelů těchto zbraní. Cena a rozsah dle dohody.
Výcvik pro ozbrojené složky

Výcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složky

Výcvik pro ozbrojené složky

Speciální program přípravy pro ozbrojené složky, sbory a pracovníky na úseku bezpečnosti kteří používají zbraň.

Kurzy jsou vedeny přísně individuálně na míru a dle potřeb koncového zákazníka. Tématické celky, které jsme schopni výcvikově zajistit:

 • CQB PRO MALÉ SKUPINY A JEDNOTLIVCE
 • PROBLEMATIKA PŘEVOZŮ FINANČNÍCH HOTOVOSTÍ
 • PROBLEMATIKA ZÁKROKU PROTI AKTIVNÍMU STŘELCI
 • PROBLEMATIKA ZÁKROKU PROTI OZBROJENÉMU PACHATELI
 • DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
 • SEBEOBRANA JEDNOTLIVCE
 • STŘELECKÁ PŘÍPRAVA
 • PRÁCE S VOZIDLEM - ZÁKROKY NA PACHATELE VE VOZIDLE
 • ZÁKROKY NA PALUBÁCH LETADEL

V současné době jsme přpravily program přípravy pro instruktory služební přípravy Městských policií. Program má neomezenou dobu působnosti - jedná se o stálou práci s instruktory na zvyšování jejich profesionální úrovně tak, aby byli schopni tyto dovednosti správně předávat. Tématickými celky jsou:

 • DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
 • STŘELECKÁ PŘÍPRAVA DO ÚROVNĚ DVOJICE
 • CQB DO ÚROVNĚ DVOUČLENÉ HLÍDKY
 • ZADRŽOVÁNÍ PACHATELŮ TČ
 • STAVĚNÍ VOZIDEL, ZÁKROKY PROTI DOPRAVNÍM PROSTŘEDKŮM
 • PROBLEMATIKA AKTIVNÍHO STŘELC

 

 

Aktivní střelec

Aktivní střelec

Jak řešit tento fenomén dnešní doby, jaké jsou historické, kulturní a zákonné aspekty tohoto problému, kdy ozbrojený střelec likviduje zpravidla bezbranné oběti střelbou. Je vůbec možné najít účinnou obranu? To jsou všechno otázky na které by vám absolvování tohoto kurzu mělo dát odpověď. Teoretická část je doplněna o praktické modelové situace, délka trvání 8 hodin. Vhodné zejména pro personál škol, zdrav zařízení apod. Cena dle dohody a rozsahu.

Příprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Příprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Pod tímto dlouhým názvem se skrývá praktická příprava na zkoušku po jejímž absolvování adept získá oprávnění disponovat za zákonných podmínek se zbraněmi. Adept se seznámí s konstrukcí základních zbraní, s bezpečnou manipulací, chováním na střelnici, s provedením praktické části zkoušky a střelbou. Výcvikem vzniká dobrý návyk pro budoucí střeleckou praxi. Máme velmi vysokou úspěšnost našich absolventů u zkoušky.

Kurz je v trvání 10 hodin: 1 hodina teorie - zásady střelby, kategorie zbraní, průběh zkoušky odborné způsobilosti, funkce zbraní a střeliva, bezpečnost se zbraní

                                      5 hodin suchý nácvik - práce se závěrem, vyjímání náboje, závady, nabíjení, správný úchop, bezpečná manipulace

                                      4 hodiny - střelecká příprava na střelnici - přesná střelba na cíl dle pravidel zkoušky, odstraňování závad, bezpečná manipulace

                                      1 závěrečná zkouška ,, nanečisto "

Školení probíhá se zbraněmi typů se kterými bude zkouška probíhat.

Cena  4 500 .-  / do ceny není započítáno vystřílené střelivo /

Plnou základní přípravu v délce trvání 10 hodin je možné doplnit o MODELOVÉ SITUACE a školení NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE.

Příprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policie

Příprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policiePříprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policiePříprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policiePříprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policiePříprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policiePříprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policiePříprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policie

Příprava k získání ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE Městská policie

Kurz přípravy na úspěšné absolutorium zkoušky k získání zbrojního průkazu před zkušebním komisařem. Kurz má oproti běžným kurzům rozšířenou výuku manipulace se zbraní a použití zbraně společně s ostatní služební výstrojí.

Přihláška do kurzu Číst více..

OBSAH KURZU - seznámení s problematikou zákona o zbraních, kategoriích ZP a zkouškou odborné způsobilosti

 • seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
 • řešení závad
 • rozborky zbraní, povelová technika
 • pravomoci komisaře a průběh zkoušky
 • služební použití zbraně, krajní nouze a nutná obrana
 • ostré střelby
 • zkouška nanečisto

Výuka probíhá na učebně nebo na jedné z našich střelnic. Kurz probíhá v šeti dvouhodinových blocích.

Cena kurzu 6 500.- V ceně kurzu je 30 ks nábojů a půjčovné zbraně.

Bezpečnost v civilním letectví

Bezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectví

Bezpečnost v civilním letectví

Zajímá vás jak je v současné době civilní letectví bezpečný obor? Jaké se v historii odehrály události, které ovlivnily jeho podobu do současnosti ? Jak probíhá nouzové opuštění letadla, nebo např. jakým způsobem se zasahuje proti pachatelům trestné činnosti v této oblasti? Oslovte nás a připravíme vám kurz, nebo přednášku na míru dle specifických požadavků.

Krajní nouze a nutná obrana

Krajní nouze a nutná obrana

Seznámení s výkladem znění krajní nouze a nutné obrany, seznámení s posledními skutečnými případy použití zbraně v našem prostředí, problematika držení zbraně na praktických právních příkladech a jejich následný rozbor.

Cena 2 500 ,- Kč