Kurzy

KURZ MV - 101

KURZ MV - 101 KURZ MV - 101 KURZ MV - 101

KURZ MV - 101

NÁZEV KURZU: MV - 101

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády č.255/2021 Sb.

ÚVODNÍ KURZ PŘÍPRAVY STANOVENÉ ZÁLOHY STÁTU ZABÝVAJÍCÍ SE ZEJMÉNA PROBLEMATIKOU  NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 8 X 45 MINUT + 60 min. + přestávka na oběd, začátek v 7:45 hodin, ukončení v 17:00 hodin

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je učen držitelům zbrojních průkazů kat E

TYP KURZU: Teoretický

MÍSTO KONÁNÍ: Učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, Cheb

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE: www.gunlex.cz zbraně a legislativa 

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? Krom dobré nálady není na kurz potřeba žádného zvláštního vybavení

CENA: 1.600 Kč

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATA KURZU:

UČEBNÍ BLOK 1 - technické aspekty zbraní a střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách krajní nouze a nutné obrany.                                                                                                    

 • Zbraně určené pro skryté nošení
 • Volba druhu a typu zbraně pro sebeobranu
 • Střelivo do krátkých zbraní
 • Střelivo do dlouhých zbraní
 • Střelivo do brokových zbraní
 • Střelivo kategorie A a A - I
 • Technické aspekty skrytého nošení zbraní - pouzdra, improvizované skryté nošení, klipsy na zbraně
 • Doplňky zbraní a další vybavení

UČEBNÍ BLOK 2 -  Zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení jejího účinku, dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek

 • Ukládání zbraní, převozy zbraní, nošení a držení zbraní a jejich zabezpečení
 • Bezpečná manipulace se zbraněmi a střelivem - nabití, vybití, kontrola, fce řídícího střelby a povely,
 • Základní informace o účincích běžně dostupného střeliva na živý organismus
 • Ukázka účinků a průbojného účinku na materiálech
 • Odrazy střel a jejich zákonitosti
 • Účinek střel vzhledem k dostřelu, ranivá a smrtelná vzdálenost

UČEBNÍ BLOK 3 a 4 - právní rámec nutné obrany a krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně               

 • Vysvětlení problematiky nutné obrany a krajní nouze obecně
 • Krajní nouze: vysvětlení pojmů, příklady, vybočení z mezí krajní nouze
 • Nutná obrana - vysvětlení pojmů - příklady, vybočení z mezí nutné obrany                                                                
 • Pomoc v krajní nouzi a nutné obrany
 • Zákonné povinnosti po použití střelné zbraně
 • Příklady aplikace krajní nouze a nutné obrany v praxi - rozbor skutečných případů - judikáty
 • Dotazy

UČEBNÍ BLOK 5 - situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně a ochrana nezúčastněných osob. Použití jiného prostředku než střelné zbraně v obraně.

 • Situační přehled, shromažďování informací, vznik a vývoj situace
 • Okolnosti situace ovlivňující použití zbraně - vyhnutí se situaci - kryt a skryt, únik ze situace
 • Opatření k minimalizaci rizika
 • Možnosti akce a reakce
 • Ochrana nezúčastněné osoby
 • Základní dovednosti a předpoklady komunikace v rizikové situaci
 • Přehled neletálních a improvizovaných prostředků pro obranu
 • Způsoby užití neletálních prostředků v obraně - vyhnutí se použití střelné zbraně

UČEBNÍ BLOK 6 - Zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu

 • Definice a charakteristika rizikové situace
 • Vyhodnocení vlastního postavení vzhledem k situaci
 • Vyhodnocení možností řešení s cílem deeskalace napětí
 • Příklady s  praktickým nácvikem a použitím cvičných maket zbraní

UČEBNÍ BLOK 7 -  taktické zásady řešení sebeobranných situací - modelové situace

 • Hlavní zásady - oprávněnost, bezpečnost, přesnost, rychlost, převzetí iniciativy
 • Vyhodnocení situace s ohledem na místo, roční a denní dobu, přítomnost nezúčastněných osob atd.
 • Použití výzvy
 • Neodkladné úkony po použití zbraně
 • Modelové situace s použitím maket zbraní

UČEBNÍ BLOK 8Postupy první pomoci s ohledem na střelná poranění

 • Střelná poranění a rozvoj život ohrožujících stavů po poranění střelnou zbraní
 • Materiál pro poskytování první pomoci u střelných poranění
 • Obnova životních funkcí, odvrácení nebo zpomalení nebezpečí ohrožení života u zraněných střelnou zbraní
 • Praktický nácvik použití škrtidel a obvazů
 • Zákonné podmínky povinnosti poskytnout první pomoc

 

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇ

KURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇ

KURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇ

NÁZEV KURZU: MV - 102/1

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Střelba z krátké kulové zbraně na krátkou a kontaktní vzdálenost až do 25 m. Kurz tematicky navazuje na MV - 101.

POČET ÚČASTNÍKŮ: V KURZU BUDE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 12 na 2 instruktory.  ZAKLÁDÁME SI NA NEKOMERČNÍM A OSOBNÍM PŘÍSTUPU

DOBA TRVÁNÍ: 1 DEN, 8X45 min, 60 min přestávka na oběd

MÍSTO KONÁNÍ: Střelnice Myslivna u Chebu pokud není ve formuláři přihlášky ke konkrétnímu termínu uvedeno jinak.

TYP KURZU: PRAKTICKÝ / STŘELECKÝ

ČASY: 7:45 hod. začátek, 17:00 hod. ukončení není-li stanoveno jinak. Soušástí může být přestávka na oběd

ZBRAŇ: Samonabíjecí pistole s pouzdrem a jeden rezervní zásobník

POČET NÁBOJŮ: 300 KS - NÁBOJE NA KURZ SI MŮŽETE OBJEDNAT V PŘIHLÁŠCE. LUGER FMJ 6,80 ks

NUTNÁ PODMÍNKA ABSOLVOVÁNÍ MV - 102: KURZU  MUSÍ PŘEDCHÁZET ABSOLUTORIUM MV - 101

MÍSTO KONÁNÍ: Kurzy se konají na střelnicích schválených pro konání kurzů Stanovené zálohy státu Myslivna, Lomnice a Světnov viz foto v galeriích.

Případné ubytování si zajišťují účastníci sami, pro případné zájemce je možné zajistit ubytování v docházkové vzdálenosti od střelnice. Tuto skutečnost nám prosím včas oznamte. Zájemci si mohou rovněž zapůjčit zbraň a zakoupit střelivo na místě. Uveďte vše do přihlášky nebo telefonicky dohodněte s organizátorem na čísle +420604468086.

CENA: 2.700 Kč

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATA STŘELECKÝCH CVIČENÍ

 • STŘELBA V SEBEOBRANÉ SITUACI
 • VLEŽE NA ZÁDECH
 • ZA POHYBU K TERČI A OD TERČE
 • ZA POHYBU DO STRANY
 • PŘEBÍJENÍ
 • ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
 • STŘELBA SPOZA KRYTU
 • STŘELBA Z BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI AŽ DO 25 M
 • STŘELBA S TASENÍM ZE SKRYTÉHO NOŠENÍ

 

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇ

KURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇ

KURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇ

NÁZEV KURZU: MV - 102/2

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Střelba z DLOUHÉ kulové zbraně na krátkou a kontaktní vzdálenost až do 50 m. Kurz tematicky navazuje na MV - 101.

POČET ÚČASTNÍKŮ: V KURZU BUDE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 12 na 2 instruktory.  ZAKLÁDÁME SI NA NEKOMERČNÍM A OSOBNÍM PŘÍSTUPU

DOBA TRVÁNÍ: 1 DEN, 8X45 min, 60 min přestávka na oběd

MÍSTO KONÁNÍ: Střelnice Myslivna u Chebu pokud není ve formuláři přihlášky ke konkrétnímu termínu uvedeno jinak.

TYP KURZU: PRAKTICKÝ / STŘELECKÝ

ČASY: 7:45 hod. začátek, 17:00 hod. ukončení není-li stanoveno jinak. Součástí múže být přestávka na oběd.

ZBRAŇ: Samonabíjecí puška s ponosovým řemenem a jeden rezervní zásobník v pozdře

POČET NÁBOJŮ: 300 KS - NÁBOJE NA KURZ SI MŮŽETE OBJEDNAT V PŘIHLÁŠCE.

NUTNÁ PODMÍNKA ABSOLVOVÁNÍ MV - 102: KURZU  MUSÍ PŘEDCHÁZET ABSOLUTORIUM MV - 101

MÍSTO KONÁNÍ: Kurzy se konají na střelnicích schválených pro konání kurzů Stanovené zálohy státu Myslivna, Lomnice a Světnov viz foto v galeriích.

Případné ubytování si zajišťují účastníci sami, pro případné zájemce je možné zajistit ubytování v docházkové vzdálenosti od střelnice. Tuto skutečnost nám prosím včas oznamte. Zájemci si mohou rovněž zapůjčit zbraň a zakoupit střelivo na místě. Uveďte vše do přihlášky nebo telefonicky dohodněte s organizátorem na čísle +420604468086.

CENA: 2.700 Kč

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATA STŘELECKÝCH CVIČENÍ

 • STŘELBA V SEBEOBRANÉ SITUACI
 • VLEŽE NA ZÁDECH
 • ZA POHYBU K TERČI A OD TERČE
 • ZA POHYBU DO STRANY
 • PŘEBÍJENÍ
 • ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
 • STŘELBA SPOZA KRYTU
 • STŘELBA Z BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI AŽ DO 50 M
 • STŘELBA ZE SKRYTÉHO NOŠENÍ

 

KURZ MV - 102 OPAKOVACÍ PUŠKA

KURZ MV - 102 OPAKOVACÍ PUŠKA

NÁZEV KURZU: MV - 102/3

Kurz střelecké přípravy MV - 102 - opakovací puška, je zaměřen na uživatele dlouhých opakovacích palných zbraní (myslivci, střelci na dlouhé vzdálenosti atd.) a to v situacích, které jim umožňují meze nutné obrany a krajní nouze.

POČET ÚČASTNÍKŮ: V KURZU BUDE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 12 na 2 instruktory.  ZAKLÁDÁME SI NA NEKOMERČNÍM A OSOBNÍM PŘÍSTUPU

DOBA TRVÁNÍ: 1 DEN, 8X45 min.

TYP KURZU: PRAKTICKÝ / STŘELECKÝ

ČASY: 7:45 hod. začátek, 17:00 hod. ukončení není-li stanoveno jinak. Součástí múže být přestávka na oběd.

ZBRAŇ: Opakovací puška kat. C do ráže 8 mm s ponosovým řemenem a jeden rezervní zásobník v pouzdře.

NÁBOJE: 300 KS  - NÁBOJE NA KURZ SI MÚŽETE OBJEDNAT V PŘIHLÁŠCE.

NUTNÁ PODMÍNKA ABSOLVOVÁNÍ MV - 102: KURZU  MUSÍ PŘEDCHÁZET ABSOLUTORIUM MV - 101

MÍSTO KONÁNÍ: Kurzy se konají na střelnicích schválených pro konání kurzů Stanovené zálohy státu Myslivna, Lomnice a Světnov viz foto v galeriích.

Případné ubytování si zajišťují účastníci sami, pro případné zájemce je možné zajistit ubytování v docházkové vzdálenosti od střelnice. Tuto skutečnost nám prosím včas oznamte. Zájemci si mohou rovněž zapůjčit zbraň a zakoupit střelivo na místě. Uveďte vše do přihlášky nebo telefonicky dohodněte s organizátorem na čísle +420604468086.

CENA: 2 900.- Kč

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATA STŘELECKÝCH CVIČENÍ

 • STŘELBA V SEBEOBRANÉ SITUACI
 • VLEŽE NA ZÁDECH
 • ZA POHYBU K TERČI A OD TERČE
 • ZA POHYBU DO STRANY
 • PŘEBÍJENÍ
 • ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
 • STŘELBA SPOZA KRYTU
 • STŘELBA Z BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI AŽ DO 50 M
 • STŘELBA ZE SKRYTÉHO NOŠENÍ
KURZ MV - 201

KURZ MV - 201

NÁZEV KURZU: MV - 201

Kurz je zaměřen na postupy při eliminaci aktivního útočníka nebo napadení snadno zranitelného cíle.

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády č. 255/2021 Sb.

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je učen držitelům aprobace MV

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 3 dny - 8 X 45 minut teoretická příprava 16 X 45 minut střelecká příprava.

ČASY: zahájení každý den 7:45, první den na učebně - Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6 Cheb - viz fotogalerie. Ukončení 17:00 každý den pokud nebude stanoveno jinak.

MÍSTO KONÁNÍ: Učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb. Střelnice Lomnice u Sokolova, Myslivna u Chebu a Světnov.

DALŠÍ INFORMACE K PROGRAMU MV: www.gunlex.cz zbraně a legislativa 

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? Krátkou samonabíjecí zbraň, dlouhou  zbraň schopnou plnit úlohy i na vzdálenosti 100 m, odhazovací vak 2 ks zásobníků/zbraň včetně pouzder, sluchátka, brýle, oblečení do každého počasí vč. náhradního oblečení, ponosový řemen, kvalitní obuv.

ZBRAŇ: krátka samonabíjecí (min. 2 ks zásobníků), dlouhá samonabíjecí (min.2 ks zásobníků), ponosový řemen.

STŘELIVO: výhradně tovární produkce, 250 ks do krátké, 250 ks do dlouhé (150 ks do krátké, 150 ks do dlouhé obdržíte od nás v rámci podpory střelecké přípravy)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: POKUD BUDETE POŽADOVAT UBYTOVÁNÍ NEBO PŮJČENÍ ZBRANĚ TAK NÁM TUTO SKUTEČNOST NAPIŠTE DO POZNÁMKY V PŘIHLÁŠKOVÉM FORMULÁŘI SPOLEČNĚ S INFORMACÍ JAKÉ  BUDETE OD NÁS POŽADOVAT STŘELIVO V RÁMCI STŘELECKÉ PODPORY

CENA: 7.450.- Kč vč. DPH

INFORMACE K PODPOŘE STŘELECKÉ PŘÍPRAVY: Pokud budete požadovat střeleckou podporu pro OPU je nutné, aby náboje byli dodány naší cestou. Jako podpora bude vyplacena částka, která se rovná střelivu v ráži 223 rem. Rozdíl mezi střelivem  nepř. 308 W a 223 rem. je třeba uhradit.

 

 

Přihláška do kurzu Číst více..

 

TÉMATA V TEORETICKÉ ČÁSTI

 • vymezení problematiky snadno zranitelných cílů
 • obrany proti aktivnímu útočníkovi
 • právní rámec nošení a použití střelné zbraně v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů
 • doporučené postupy s ohledem na vývoj a dopady útoku a povinnosti osob v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému
 • rozbor reálných případů útoků aktivního útočníka
 • první pomoc v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů nebo obranou proti aktivnímu útočníkovi
 • problematiku nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů.

PRAKTICKÝ VÝCVIK VE STŘELBĚ Z KRÁTKÉ KULOVÉ ZBRANĚ

 • minimálním rozsahu 250 výstřelů
 • minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na střelbu na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m
 • střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče
 • střelbu zpoza různých krytů a z různých stran krytů, střelbu po vyhledání vhodného krytu, střelbu na pohyblivé nebo mizející terče
 • střelbu obouruč a střelbu s držením zbraně silnou rukou nebo slabou rukou
 • přechod mezi použitím krátké kulové zbraně a dlouhé kulové zbraně
 • trenink situací s aktivním útočníkem

PRAKTICKÝ VÝCVIK VE STŘELBĚ Z DLOUHÉ KULOVÉ ZBRANĚ

 • v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu
 • 8 výukových hodin zaměřený na střelbu na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 100 m
 • nebo po vzdálenost 50 m, pokud se použijí adekvátně redukované terče,
 • v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče
 • zpoza různých krytů a z různých stran krytů a na pohyblivé nebo mizející terče.
 • trenink situací s aktivním útočníkem

 

 

 

 

KURZ MV - 301 ODSTŘELOVACÍ PUŠKA

KURZ MV - 301 ODSTŘELOVACÍ PUŠKA

NÁZEV KURZU: MV - 301 ODSTŘELOVACÍ PUŠKA

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.

Kurz střižený na míru vlastníkům odstřelovacích pušek, nebo chcete-li opakovacích speciálů. Kurz je náročný po všech stránkách. Procvičíte rúznorodé situace a zdokonalíte manipulaci s puškou.....

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 4 dny - 9 X 45 minut teoretická příprava, 26 X 45 minut střelecká příprava

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je učen držitelům aprobace MV s předchozí zkušeností s odstřelovací puškou.

TYP KURZU: Teoretický/praktický

MÍSTO KONÁNÍ: Učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb. Střelnice Lomnice u Sokolova, Myslivna u Chebu a Světnov.

DALŠÍ INFORMACE K PROGRAMU MV: www.gunlex.cz zbraně a legislativa 

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? Krátkou samoonabíjecí zbraň, odstřelovací/opakovací pušku do ráže 8mm, 150 ks střeliva do krátké zbraně ( dalších 600 ks obdržíte ) BALISTICKOU OCHRANU MINIMÁLNĚ lll.A, OCHRANOU MASKU TYPU OM-90, odhazovací vak, dálkoměr, větroměr, 3 ks zásobníků/zbraň včetně pouzder, střeleckou podložku, střelecký back, zápisník, sluchátka, brýle, oblečení do každého počasí vč. náhradního oblečení, ponosový popruh, kvalitní obuv.

CENA: 10.900.- Kč vč. DPH

INFORMACE K PODPOŘE STŘELECKÉ PŘÍPRAVY: Pokud budete požadovat střeleckou podporu pro OPU je nutné, aby náboje byli dodány naší cestou. Jako podpora bude vyplacena částka, která se rovná střelivu v ráži 223 rem. Rozdíl mezi střelivem  nepř. 308 W a 223 rem. je třeba uhradit.

 

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATICKÝ OBSAH TEORETICKÉ ČÁSTI KURZU

 • KRIZOVÉ STAVY STÁTU
 • BRANNÁ POVINNOST
 • ČINNOST SLOŽEK IZS
 • ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ
 • ZÁSAHY V OBLASTECH ZASAŽENÝCH MOREM PRASAT
 • OCHRANA PROTI ÚČINKŮM ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ
 • PROSTŘEDKY BALISTICKÉ OCHRANY, JEJICH KONSTRUKCE A MATERIÁLY
 • PRVNÍ POMOC PŘI STŘELNÝCH PORANĚNÍCH A S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM POSTIŽENÝCH
 • KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ STŘELECKÝCH SITUACÍ

TÉMATICKÝ OBSAH STŘELECKÉ ČÁSTI KURZU

 STŘELECKÁ ČÁST SE VYZNAČUJE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA FYZICKOU A PSYCHICKOU ODOLNOST ÚČASTNÍKŮ

 • SUCHÝ NÁCVIK STŘELECKÝCH SITUACÍ
 • STŘELBA ZE ZMĚNOU STANOVIŠTĚ A S VYHLEDÁNÍM VHODNÉHO KRYTU
 • PŘEBÍJENÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ ZAVAD, STŘELBA ZPOZA KRYTU V ZÁTĚŽI
 • KOMUNIKACE VE SKUPINĚ PŘI STŘELECKÉ SITUACI
 • STŘELBA PO ZÁTĚŽI
 • STŘELECKÉ POLOHY
 • PŘESNÁ STŘELBA OD BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI DO 300M Z RÚZNÝCH POLOH STŘELCE
 • STŘELBA Z VOZIDLA
 • STŘELBA NA POYBLIVÝ CÍL

 

KURZ MV - 301

KURZ MV - 301

NÁZEV KURZU: MV - 301

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.

Kurz kde se zdokonalíte zejména v problematice aktivních střelc/útočníků a to jak při manipulaci a střelbě s krátkou tak s dlouhou zbraní. Kurz je náročný po všech stránkách.

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 4 dny - 9 X 45 minut teoretická příprava 26 X 45 minut střelecká příprava

ČASY: začátek vždy v 7:45 hod. konec v 17:00 hod. Není-li stanoveno jinak. Do programu je zařazena přestávka na oběd - ale nemusí být pravidlem.

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je určen všem, kteří chtějí dokončit pokročilou aprobaci v programu  MV.

TYP KURZU: Teoretický/praktický

MÍSTO KONÁNÍ: Teoretická část - učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb. Střelecká část - střelnice Lomnice u Sokolova, Myslivna u Chebu a Světnov.

DALŠÍ INFORMACE K PROGRAMU MV: www.gunlex.czzbraně a legislativa 

ZBRANĚ: Krátká samonabíjecí pistole, dlouhá zbraň schopná plnit úlohy pokročilé střelecké přípravy ( účinná střelba do 300 m ), ke každé zbrani min. 3 ks zásobníků

STŘELIVO: Do každé zbraně 150 ks, 600 ks od nás obdržíte

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? BALISTICKOU OCHRANU MINIMÁLNĚ lll.A, OCHRANOU MASKU TYPU OM-90, odhazovací vak, 3 ks zásobníků/zbraň včetně pouzder, sluchátka, brýle, oblečení do každého počasí vč. náhradního oblečení, ponosový řemen, kvalitní obuv.

CENA: 9 900.- Kč vč. DPH

 

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATICKÝ OBSAH TEORETICKÉ ČÁSTI KURZU

 • KRIZOVÉ STAVY STÁTU
 • BRANNÁ POVINNOST
 • ČINNOST SLOŽEK IZS
 • ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ
 • ZÁSAHY V OBLASTECH ZASAŽENÝCH MOREM PRASAT
 • OCHRANA PROTI ÚČINKŮM ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ
 • PROSTŘEDKY BALISTICKÉ OCHRANY, JEJICH KONSTRUKCE A MATERIÁLY
 • PRVNÍ POMOC PŘI STŘELNÝCH PORANĚNÍCH A S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM ZRANĚNÝCH
 • KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ STŘELECKÝCH SITUACÍ

TÉMATICKÝ OBSAH STŘELECKÉ ČÁSTI KURZU

STŘELECKÁ ČÁST SE VYZNAČUJE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA FYZICKOU A PSYCHICKOU ODOLNOST ÚČASTNÍKŮ

 • SUCHÝ NÁCVIK STŘELECKÝCH SITUACÍ
 • STŘELBA ZE ZMĚNOU STANOVIŠTĚ A S VYHLEDÁNÍM VHODNÉHO KRYTU
 • PŘEBÍJENÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ ZAVAD, STŘELBA ZPOZA KRYTU V ZÁTĚŽI
 • KOMUNIKACE VE SKUPINĚ PŘI STŘELECKÉ SITUACI
 • STŘELBA PO ZÁTĚŽI
 • STŘELECKÉ POLOHY
 • PŘESNÁ STŘELBA OD BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI DO 300M
 • STŘELBA Z VOZIDLA
 • STŘELBA NA POYBLIVÝ CÍL
KURZ MV - 201 + MV 301

KURZ MV - 201 + MV 301

NÁZEV KURZU: MV FULL

POZOR! PRO SLUTEČNÉ FAJNŠMEKRY. Týden trvajicí drill a nalejvárna :-), celkem 16 hodin teorie a celkem 40 hodin střelby do 300 m. A hlavně máte během týdne dokončený program stanovené zálohy a nastupujete do individuállní přípravy MV - 500. Jedná se o kurz MV - 201 a MV - 301 spojený do jednoho celku. Čekejte mimořádnou fyzickou a psychickou náročnost.

Pozor pro kurz platí pravidla jako pro MV - 201, 301.

Doba trvání : 7 dní - 2x teorie, 5x střelba

CENA: 17 000.- Kč -podrobnosti této varianty pro zájemce 604 468 086

 

Přihláška do kurzu Číst více..

V přípravě.

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOCTAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC

Kurzy jsou rozdělené podle úrovně pro civilní uživatele a pro uživatele ze záchranných a silových složek. Obsahem výcviku je záchrana zraněných v situacích spojených se střelbou - zásahem policejních složek a zásahových týmů, střelby aktivního střelce nebo také např. v prostředí dopravní nehody a v jiných situacích ohrožujících životy. Informace a certifikaci provádějí pouze instruktoři s předchozí zdravotnickou, nebo bojovou zkušeností.

KDE SE KURZY KONAJÍ: Na učebně, nebo ve výcvikovém objektu který vužíváme - adresu a konkrétní info k jednolivým kurzům najdete na přihláškovém formuláři, nebo vám je rádi sdělíme na našem telefonu +420 604468086

ČASY: začátek je 9:00 hod. Není-li stanoveno jinak.

CO BUDU POTŘEBOVAT: Dle typu kurzu - info naleznete na přihláškovém formuláři.

Přihláška do kurzu Číst více..

Výcvik probíhá formou modelových situací tak, aby každý z účastníků byl prakticky seznámen s postupy a zdravotnickým materiálem pod zátěží. Součástí je ale rovněž výběr vhodného zdravotnického materiálu a doporučení pro výběr tohoto materiálu, jak pro jednotlivce, tak pro týmy. U nás si materiál budete schopni vyzkoušet v reálných situacích.

VOLITELNÉ PROGRAMY

KURZY PRVNÍ POMOCI PRO LAICKOU VEŘEJNOST -  min 8 max 12 osob v kurzu                                                                       CENA: 1 900.- Kč.- vč. DPH

KURZ PRO ZAMĚSTNANCE - BASIC - rozsah kurzu 6 hodin. Po jeho absolvování je možné doplnit kurzem ADVANCED v rozsahu 8 hodin, nebo nácvikem modelových situací                                                                                                                                                                       CENA: 2 500.- Kč vč. DPH

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - vhodný zejména pro členy bezpečnostních agentur a členy dobrovolných hasičů
v rozsahu 8 hodin                                                                                                                                                                        CENA:  2 900.- Kč vč. DPH

PRVNÍ POMOC V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - pro členy MP, PČR, HZS aj.  12 hodin                                                                        CENA:  3 500.- Kč vč. DPH

TACTICAL LIFE SAVER - specializační kurz pouze pro členy ozbrojených sil a sborů, nebo bezpečnostní služby zabývající se dopravou cenin, nebezpečných nákladů nebo osobní ochranou. Rozsah 40 hodin, 4 dny                                                                                                              CENA DOHODOU DLE VELIKOSTI SKUPINY

Cvičící pracují ve standardních týmech a řeší zákroky se zraněním člena týmu, či jiných osob. Je na ně vyvíjen tlak jako v reálných zákrocích. Hodnotí se zvládnutí zákroku a účinnost první pomoci. Po skončení modelové situace je poskytnuta cvičícím zpětná vazba v podobě brífingu kde se předešlá situace vyhodnotí.

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC - ADVANCED

TAKTICKÁ PRVNÍ POMOC - ADVANCED

NÁZEV KURZU: TACTICAL LIVE SAVER ADVANCED
DÉLKA TRVÁNÍ: 24 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: Cheb
ČASY:Začátek první den 9:00h, ukončení druhý den 14:00h
Absolvent získává osvědčení Tactical live saver ADVANCED

POMÍNKOU ÚČASTI JE ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO STUPNĚ

Přihláška do kurzu Číst více..

KURZ JE VELMI NÁROČNÝ, NAROZDÍL OD CLS OBSAHUJE NÁCVIK ŘEŠENÍ NEJENOM AKUTNÍCH TRAUMATICKÝCH STAVŮ ALE I ŘEŠENÍ ONEMOCNĚNÍ OHROŽUJÍCH PACIENTA BEZPROSTŘEDNĚ NA ŽIVOTĚ.  

CO SEBOU? MIMO JINÉ BĚŽNÉ VĚCI KTERÉ NOSÍTE NA VÝCVIK A STŘELNICI JAKO JE NAPŘ. NOSIČ PLÁTŮ BUDETE POTŘEBOVAT OPASEK S POUZDREM NA ZBRAŇ, A SVÍTILNU. 

KRÁTKÁ ZBRAŇ

KRÁTKÁ ZBRAŇ

Přihláška do kurzu Číst více..

ZÁKLADNÍ KURZ OVLÁDÁNÍ ZBRANĚ - LEVEL I.

Kurz obsahuje:

 • zaujmutí správného postoje
 • natahování zbraně
 • tasení
 • míření
 • odstraňování závad
 • přebíjení
 • základy pudové střelby
 • mířená střelba
 • rozborka a čištění zbraní
 • teorie - konstrukce střeliva a krákých zbraní

Výstup:

Absolvent  kurzu po jeho absolvování zná a má zafixované bezpečnostní zásady používání zbraně. Má základní přehled o konstrukci používané zbraně a munice, je schopen bezpečně plnit základní statické střelecké úlohy,  dokáže odlišit plnění úlohy v režimech pudové nebo mířené střelby. Dokáže řešit s přehledem závady v průběhu střelby.

CENA: 4 500 ,- Kč / 8 hodin

 

POKROĆILÝ KURZ - LEVEL II

 kurz určený pro absolventy základního kurzu nebo pro zkušené střelce. Předpokladem je zvládnutí témat základního kurzu a správné ovládání zbraně.

Kurz obsahuje:

 • rychlé obranné reakce
 • zvládnutí závady pod tlakem
 • tasení a střelba z nezvyklých poloh
 • reakce na útok
 • střelba bez použití mířidel
 • střelecké úlohy s vyhodnocením terčů a změnou stanoviště

Výstup:

Absolvent má dostatečně zafixované zásady bezpečné manipulace, dokáže plnit složitější úlohy s vyhodnocením priority terče, dokáže se přemístit bespečně na stanovištích s nabitou zbraní. Dokáže použít zbraň ze skrytého nošení. Střílí z nezvyklých poloh. Základní činnosti se zbraní má zafixované, dokáže plnit úlohy pod zátěží.

CENA: 4 500.- Kč / 8 hodin, cena individuální přípravy DOHODOU

 

ŘÍZENÉ STŘELECKÉ TRÉNINKY

Řízené střelecké tréninky jsou určené pro absolventy kurzu LEVEL II. Jedná se pravidelné střelecké hodiny pod dohledem instruktora. Cvičení jsou náročná. Bezpečností návyky adepta jsou zde absolutní samozdřejmostí, výcvik je zaměřen na celkové zdokonalování kvalifikace střelce a odstraňování chyb včas, tak aby nedocházelo k jejich fixaci.

CENA : 450.- Kč/hodina, cena individuální přípravy DOHODOU

SNIPER I

SNIPER I

Kurz určený pro příslušníky ozbrojených složek a sborů, aktivní střelce z dlouhých zbraní a zájemce z řad vlastníků odstřelovacích pušek.

Termín: dle domluvy

Přihláška do kurzu Číst více..

Přednáška - BLOK č. 1

 • Výběr materiálu - Jak vybrat pušku, základní rozdíly, hlavní výrobci a cenové relace, materiály
 • Puškohledy a optika kterou odstřelovač používá - přednáška o optických přístrojích a zařízeních odstřelovačů
 • Historie a případy z vojenské a policejní praxe.
 • Ostatní vybavení
 • Základy maskování

Přednáška - BLOK č. 2

 • Balistika - prenatální, vnitřní, přechodová, vnější, terminální a postterminální. Tato přednáška je zaměřena na veškeré děje, které se stanou, pokud z pušky vystřelíme.
 • Munice používaná odstřelovačem - vhodný výběr náboje, jeho charakteristika a použití v praxi
 • Účinek munice na různé druhy cílů a materiálů
 • Výběr a priorita cílů, terče a jejich druhy

Praktický nácvik - BLOK č. 3

 • Střelecké polohy - praktický nácvik
 • Držení zbraně a práce se spouští pro přesnou střelbu

Střelba do 100 m - BLOK č 4

 • Polohy a úkoly se střelbou do vzdálenosti 100 m, příprava na delší vzdálenosti


Střelba do 500 m - BLOK č. 5

 • Střelecké polohy a úkoly se střelbou do 500 m

Střelba do 800 m - BLOK č. 6

 • Střelba na dlouhé vzdálenosti s přesným zásahem cíle do 800 m

Délka kurzu : 3 dny

Materiál : Pušky je možné zapůjčit, stejně tak ostatní vybavení, v ceně kurzu není munice

SNIPER II

SNIPER II

Střelba do 800m pro zkušené střelce i úplné začátečníky.

Použití dálkoměru, zákonitosti střelby na dlouhou vzdálenost, tabulky, vnitřní, přechodová, vnější a cílová balistika a spousta dalších zajímavých informací.

Přihláška do kurzu

TOPOGRAFIE

TOPOGRAFIE

Topografie - jedna se základních branných dovedností. Kurz je veden teoreticky s praktikým cvičením v terenu.

Přihláška do kurzu Číst více..

Obsah kurzu:

 • ORIENTACE MAPY PODLE TERÉNU
 • TOPOGRAFICKÉ A TAKTICKÉ ZNAČKY
 • SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY
 • ČTENÍ MAPY
 • PŘESUN PODLE AZIMUTU
 • ODHAD VZDÁLENOSTI A URČENÍ SVĚTOVÝCH STRAN NOUZOVÝM ZPŮSOBEM
 • MAPY A OPZHN

Cena: od 2 500.- Kč dle rozsahu a počtu účastníků

ÚTOČNÁ PUŠKA

ÚTOČNÁ PUŠKA

Použití útočné pušky v reálných a sebeobranných situacích v nezvyklých situacích a neobvyklých podmínkách.

Přihláška do kurzu Číst více..

Nabízíme tři úrovně:

 • Light - 3 x 2 hodiny
 • Hard - 6 x 8 hodin, cena na vyžádání.
 • Profi - pro uživatele z řad profesionálních uživatelů těchto zbraní. Cena a rozsah dle dohody.
Výcvik pro ozbrojené složky

Výcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složky

Výcvik pro ozbrojené složky

Speciální program přípravy pro ozbrojené složky, sbory a pracovníky na úseku bezpečnosti kteří používají zbraň.

Přihláška do kurzu Číst více..

Kurzy jsou vedeny přísně individuálně na míru a dle potřeb koncového zákazníka. Tématické celky, které jsme schopni výcvikově zajistit:

 • CQB PRO MALÉ SKUPINY A JEDNOTLIVCE
 • PROBLEMATIKA PŘEVOZŮ FINANČNÍCH HOTOVOSTÍ
 • PROBLEMATIKA ZÁKROKU PROTI AKTIVNÍMU STŘELCI
 • PROBLEMATIKA ZÁKROKU PROTI OZBROJENÉMU PACHATELI
 • DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
 • SEBEOBRANA JEDNOTLIVCE
 • STŘELECKÁ PŘÍPRAVA
 • PRÁCE S VOZIDLEM - ZÁKROKY NA PACHATELE VE VOZIDLE
 • ZÁKROKY NA PALUBÁCH LETADEL

V současné době jsme přpravily program přípravy pro instruktory služební přípravy Městských policií. Program má neomezenou dobu působnosti - jedná se o stálou práci s instruktory na zvyšování jejich profesionální úrovně tak, aby byli schopni tyto dovednosti správně předávat. Tématickými celky jsou:

 • DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
 • STŘELECKÁ PŘÍPRAVA DO ÚROVNĚ DVOJICE
 • CQB DO ÚROVNĚ DVOUČLENÉ HLÍDKY
 • ZADRŽOVÁNÍ PACHATELŮ TČ
 • STAVĚNÍ VOZIDEL, ZÁKROKY PROTI DOPRAVNÍM PROSTŘEDKŮM
 • PROBLEMATIKA AKTIVNÍHO STŘELC

 

 

AKTIVNÍ STŘELEC

AKTIVNÍ STŘELEC

Jak řešit tento fenomén dnešní doby, jaké jsou historické, kulturní a zákonné aspekty tohoto problému, kdy ozbrojený střelec likviduje zpravidla bezbranné oběti střelbou. Je vůbec možné najít účinnou obranu? To jsou všechno otázky na které by vám absolvování tohoto kurzu mělo dát odpověď. Teoretická část je doplněna o praktické modelové situace, délka trvání 24 hodin. Vhodné zejména pro personál škol, zdrav zařízení apod.

Setkáte se s praktickým  nácvikem situací do kterých se můžete dostat při střetu s ozbrojeným aktivním útočníkem a vše si prakticky vyzloušíte v modelových situacích.

ČASOVÁ DOTACE: 8 hodin teoretická příprava, 16 hodin střelecká příprava, modelové situace se střelivem FX v nočních i denních hodinách, první pomoc

CO BUDETE POTŘEBOVAT: zbraň krátkou i dlouhou, dva zásobníky pro každou, 600 ks střeliva, pouzdro, sumky na zásobníky, pouzdro pro skryté nošení, vhodný oděv pro každé počasí, sluchátka, brýle. balistickou ochranu nejméně III. A.,svítilnu

Přihláška do kurzu

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Pod tímto názvem se skrývá praktická příprava na zkoušku odborné způsobilosti po jejímž absolvování adept získá oprávnění disponovat za zákonných podmínek se zbraněmi. Adept se seznámí s konstrukcí základních zbraní, s bezpečnou manipulací, chováním na střelnici, s provedením praktické části zkoušky a střelbou. Výcvikem vzniká dobrý návyk pro budoucí střeleckou praxi. Máme velmi vysokou úspěšnost našich absolventů u zkoušky.

Po získání zbrojního průkazu u nás můžete zakoupit téměř jakoukoliv zbraň s odpovídajícím střelivem a dále se zdokonalovat ve střelecké praxi odbornými kurzy.

Přihláška do kurzu Číst více..

DÉLKA KURZU

Kurz je v trvání 10 hodin: 1 hodina teorie - zásady střelby, kategorie zbraní, průběh zkoušky odborné způsobilosti, funkce zbraní a střeliva, bezpečnost se zbraní

                                      5 hodin suchý nácvik - práce se závěrem, vyjímání náboje, závady, nabíjení, správný úchop, bezpečná manipulace

                                      4 hodiny - střelecká příprava na střelnici - přesná střelba na cíl dle pravidel zkoušky, odstraňování závad, bezpečná manipulace

                                      1 závěrečná zkouška ,,nanečisto "

KDE SE KURZY KONAJÍ: Kurzy se konají v naší učebně na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb 35002

CENA:  4 500 .- Kč č. DPH  / do ceny není započítáno vystřílené střelivo /

Plnou základní přípravu v délce trvání 10 hodin je možné doplnit o MODELOVÉ SITUACE a školení NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE.

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIE

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIEPŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIE

PŘÍPRAVA K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU - SPECIALIZACE MĚSTSKÁ POLICIE

Kurz přípravy na úspěšné absolutorium zkoušky k získání zbrojního průkazu před zkušebním komisařem. Kurz má oproti běžným kurzům rozšířenou výuku manipulace se zbraní a použití zbraně společně s ostatní služební výstrojí.

Přihláška do kurzu Číst více..

OBSAH KURZU - seznámení s problematikou zákona o zbraních, kategoriích ZP a zkouškou odborné způsobilosti

 • seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
 • řešení závad
 • rozborky zbraní, povelová technika
 • pravomoci komisaře a průběh zkoušky
 • služební použití zbraně, krajní nouze a nutná obrana
 • ostré střelby
 • zkouška nanečisto

Výuka probíhá na učebně nebo na jedné z našich střelnic. Kurz probíhá v šeti dvouhodinových blocích.

Cena kurzu 6 500.- V ceně kurzu je 30 ks nábojů a půjčovné zbraně.

BEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍ

BEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍBEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍ

BEZPEČNOST V CIVILNÍM LETECTVÍ

Zajímá vás jak je v současné době civilní letectví bezpečný obor? Jaké se v historii odehrály události, které ovlivnily jeho podobu do současnosti ? Jak probíhá nouzové opuštění letadla, nebo např. jakým způsobem se zasahuje proti pachatelům trestné činnosti v této oblasti? Oslovte nás a připravíme vám kurz, nebo přednášku na míru dle specifických požadavků.

Přihláška do kurzu

KRAJNÍ NOUZE A NUTNÁ OBRANA

KRAJNÍ NOUZE A NUTNÁ OBRANA

Seznámení s výkladem znění krajní nouze a nutné obrany, seznámení s posledními skutečnými případy použití zbraně v našem prostředí, problematika držení zbraně na praktických právních příkladech a jejich následný rozbor.

Přihláška do kurzu Číst více..

Cena 2 500 ,- Kč

TAKTICKÁ BROKOVNICE

TAKTICKÁ BROKOVNICE

V přípravě.

Přihláška do kurzu Číst více..

V přípravě.