Kurzy

Seznam kurzů

KURZ MV - 101 systémů státní střelecké přípravy

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Teoretická výuka v časové dotaci 8 výukových hodin.

Číst více..

Témata:

 • zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní
 • právní rámec nutné obrany a krajní nouze
 • zásady kominikace v krizové situaci s cílem zmírnění a deeskalaci konfliktu
 • použití obranného prostředku odlišného od střelné zbraně
 • taktické zásady řešení sebeobranných situací
 • technické aspekty střelné zbraně, střeliva a vybavení s ohledem na skryté nošení
 • rozbor reálného použití střelné zbraně
 • postupy poskytování první pomoci

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 102 systémů státní střelecké přípravy

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Kurz v rozsahu 8 výukových hodin, minimálně 250 ti vystřelených nábojů ( nejsou součástí kurzu ) z krátké, nebo dlouhé kulové zbraně.

Číst více..

Témata:

 • střelba na malou vzdálenost do 15 m metrů nebo z dlouhé zbraně do 50 ti metrů
 • střelba ze standartních i nestandartních poloh
 • střelba za pohybu
 • práce se zbraní ve skrytém nošení, práce s dlouhou zbraní z různých poloh
 • střelba na více terčů, zpoza krytu
 • řešení závad a přebíjení zbraně

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 201 systémů státní střelecké přípravy

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Kurz zahrnuje a) teoretickou výuku v rozsahu 8 výukových hodin.

Číst více..

Témata:

 • bezpečné nakládání se zbraní na místech veřejnosti přístupných
 • vymezení problematiky snadno zranitelných cílů a obrana proti aktivnímu útočníkovi
 • právní rámec nošení a použití střelné zbraně v obraně proti akt, útočníkovi
 • doporučené postupy proti akt. útočníkovi a povinnosti osob v souvislosti se zásahem IZS
 • rozbor reálných případů útoků aktivních střelců
 • první pomoc v případech útoku aktivních útočníků
 • problematika nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů

b) praktický výcvik v rozsahu 8 hodin z krátké zbraně. Dotace minimálně 150 nábojů ( nejsou součástí kurzovného )

Témata:

 • střelba na malou vzdálenost až do 50ti metrů.
 • střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných míst
 • střelbu s využitím krytu
 • střelba na pohyblivé nebo mizející cíle
 • střelba obouruč, slabá ruka, silná ruka a přechod z krátké na dlouhou zbraň

c) praktický výcvik z dlouhé kulové zbraně

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 301 systémů státní střelecké přípravy

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.

Kurz pro program střelecké přípravy MV-301 zahrnuje

Číst více..

a) teoretickou výuku v minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřenou na

 • zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní v kontextu krizových situací,
 • vymezení problematiky krizových stavů a mimořádných opatření pro jejich řešení a opatření přijímaných podle § 17 odst. 1 zákona,
 • vymezení působnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a jejich úkolů a vymezení hlavních povinností osob za krizového stavu,
 • odlišení civilních a vojenských mimořádných situací,
 • komunikační a povelovou techniku a koordinaci řízeného střeleckého zásahu,
 • základní zásady ochrany obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení a průmyslových havárií,
 • balistickou ochranu a ochranu jednotlivce proti účinkům chemických, radioaktivních a biologických látek a agens a
 • první pomoc v kontextu krizových situací,


b) praktický výcvik ve střelbě z krátké kulové zbraně v minimálním rozsahu 300 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 12 výukových hodin zaměřený na střelbu

 • na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m,
 • na povel s určením terče,
 • zpoza různých krytů a z různých stran krytů,
 • s nasazenými prostředky balistické ochrany chránícími trup s odolností alespoň třídy IIIA nebo jejich hmotnostním a rozměrovým ekvivalentem a
 • na terč částečně nebo zcela krytý různými překážkami


c) praktický výcvik ve střelbě z dlouhé kulové zbraně v minimálním rozsahu 300 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu 12 výukových hodin zaměřený na střelbu

 • na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 300 m,
 • na povel s určením terče,
 • zpoza různých krytů a z různých stran krytů,
 • s nasazenými prostředky balistické ochrany chránícími trup s odolností alespoň třídy IIIA nebo jejich hmotnostním a rozměrovým ekvivalentem
 • na terč částečně nebo zcela krytý různými překážkami.


Střelba je vedena na terče předepsané pro program střelecké přípravy MV-102.

Přihláška do kurzu

Taktická první pomoc

Taktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomocTaktická první pomoc

Taktická první pomoc

Kurzy jsou rozdělené podle úrovně na kurzy pro civilní uživatele a pro uživatele ze záchranných a silových složek. Obsahem výcviku je záchrana zraněných v situacích spojených se střelbou - zásahem policejních složek a zásahových týmů, střelby aktivního střelce nebo také např. v prostředí dopravní nehody a v jiných situacích ohrožujících životy zasahujících.

Výcvik probíhá formou modelových situací tak , aby každý z účastníků byl prakticky seznámen s postupy a zdravotnickým materiálem pod zátěží. Součástí je ale rovněž výběr vhodného zdravotnického materiálu a doporučení pro výběr tohoto materiálu jak pro jednotlivce tak pro týmy. U nás si materiál budete schopni vyzkoušet v reálných situacích - zkrátka první pomoc jinak.

 • KURZY PRVNÍ POMOCI PRO LAICKOU VEŘEJNOST - max 12 osob v kurzu
 • KURZ PRO ZAMĚSTNANCE - BASIC - rozsah kurzu 6 hodin. Po jeho absolvování je možné doplnit kurzem ADVANCED v rozsahu 8 hodin, nebo nácvikem modelových situací
 • ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - vhodný zejména pro členy bezpečnostních agentur a členy dobrovolných hasičů
  v rozsahu 8 hodin
 • PRVNÍ POMOC V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ - pro členy MP, PČR, HZS aj.
 • TACTICAL LIFE SAVER - specializační kurz pouze pro členy ozbrojených sil a sborů, nebo bezpečnostní služby zabývající se dopravou cenin, nebezpečných nákladů a osobní ochranou. Rozsah 40 hodin, 4 dny

Cvičící pracují ve standardních týmech a řeší zákroky se zraněním člena týmu, či jiných osob. Je na ně vyvíjen tlak jako v reálných zákrocích. Hodnotí se zvládnutí zákroku a účinnost první pomoci. Po skončení modelové situace je poskytnuta cvičícím zpětná vazba v podobě brífingu kde se předešlá situace vyhodnotí.

Krátká zbraň

Krátká zbraň

Číst více..

ZÁKLADNÍ KURZ OVLÁDÁNÍ ZBRANĚ - LEVEL I.

Kurz obsahuje:

 • zaujmutí správného postoje
 • natahování zbraně
 • tasení
 • míření
 • odstraňování závad
 • přebíjení
 • základy pudové střelby
 • mířená střelba
 • rozborka a čištění zbraní
 • teorie - konstrukce střeliva a krákých zbraní

Výstup:

Absolvent  kurzu po jeho absolvování zná a má zafixované bezpečnostní zásady používání zbraně. Má základní přehled o konstrukci používané zbraně a munice, je schopen bezpečně plnit základní statické střelecké úlohy,  dokáže odlišit plnění úlohy v režimech pudové nebo mířené střelby. Dokáže řešit s přehledem závady v průběhu střelby.

CENA: 4 500 ,- Kč

 

POKROĆILÝ KURZ - LEVEL II

 kurz určený pro absolventy základního kurzu nebo pro zkušené střelce. Předpokladem je zvládnutí témat základního kurzu a správné ovládání zbraně.

Kurz obsahuje:

 • rychlé obranné reakce
 • zvládnutí závady pod tlakem
 • tasení a střelba z nezvyklých poloh
 • reakce na útok
 • střelba bez použití mířidel
 • střelecké úlohy s vyhodnocením terčů a změnou stanoviště

Výstup:

Absolvent má dostatečně zafixované zásady bezpečné manipulace, dokáže plnit složitější úlohy s vyhodnocením priority terče, dokáže se přemístit bespečně na stanovištích s nabitou zbraní. Dokáže použít zbraň ze skrytého nošení. Střílí z nezvyklých poloh. Základní činnosti se zbraní má zafixované, dokáže plnit úlohy pod zátěží.

CENA: 4 500.- Kč

 

ŘÍZENÉ STŘELECKÉ TRÉNINKY

Řízené střelecké tréninky jsou určené pro absolventy kurzu LEVEL II. Jedná se pravidelné střelecké hodiny pod dohledem instruktora. Cvičení jsou náročná. Bezpečností návyky adepta jsou zde absolutní samozdřejmostí, výcvik je zaměřen na celkové zdokonalování kvalifikace střelce a odstraňování chyb včas, tak aby nedocházelo k jejich fixaci.

CENA : 250.- až 450.- Kč/hodina

SNIPER I

SNIPER I

Kurz určený pro příslušníky ozbrojených složek a sborů, aktivní střelce z dlouhých zbraní a zájemce z řad vlastníků odstřelovacích pušek.

Termín: 6. - 8. listopadu 2020

Číst více..

Přednáška - BLOK č. 1

 • Výběr materiálu - Jak vybrat pušku, základní rozdíly, hlavní výrobci a cenové relace, materiály
 • Puškohledy a optika kterou odstřelovač používá - přednáška o optických přístrojích a zařízeních odstřelovačů
 • Historie a případy z vojenské a policejní praxe.
 • Ostatní vybavení
 • Základy maskování

Přednáška - BLOK č. 2

 • Balistika - prenatální, vnitřní, přechodová, vnější, terminální a postterminální. Tato přednáška je zaměřena na veškeré děje, které se stanou, pokud z pušky vystřelíme.
 • Munice používaná odstřelovačem - vhodný výběr náboje, jeho charakteristika a použití v praxi
 • Účinek munice na různé druhy cílů a materiálů
 • Výběr a priorita cílů, terče a jejich druhy

Praktický nácvik - BLOK č. 3

 • Střelecké polohy - praktický nácvik
 • Držení zbraně a práce se spouští pro přesnou střelbu

Střelba do 100 m - BLOK č 4

 • Polohy a úkoly se střelbou do vzdálenosti 100 m, příprava na delší vzdálenosti


Střelba do 500 m - BLOK č. 5

 • Střelecké polohy a úkoly se střelbou do 500 m

Střelba do 800 m - BLOK č. 6

 • Střelba na dlouhé vzdálenosti s přesným zásahem cíle do 800 m

Délka kurzu : 3 dny

Materiál : Pušky je možné zapůjčit, stejně tak ostatní vybavení, v ceně kurzu není munice

Topografie

Topografie

Topografie - jedna se základních branných dovedností. Kurz je veden teoreticky s praktikým cvičením v terenu. Obsahem je :

 • ORIENTACE MAPY PODLE TERÉNU
 • TOPOGRAFICKÉ A TAKTICKÉ ZNAČKY
 • SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY
 • ČTENÍ MAPY
 • PŘESUN PODLE AZIMUTU
 • ODHAD VZDÁLENOSTI A URČENÍ SVĚTOVÝCH STRAN NOUZOVÝM ZPŮSOBEM
 • MAPY A OPZHN

Cena: od 500,- Kč do 2 500.- dle rozsahu

SNIPER II

SNIPER II

Střelba do 800m pro zkušené střelce i úplné začátečníky. Použití dálkoměru, zákonitosti střelby na dlouhou vzdálenost, tabulky, vnitřní, přechodová, vnější a cílová balistika a spousta dalších zajímavých informací.

Útočná puška

Útočná puška

Použití útočné pušky v reálných a sebeobranných situacích v nezvyklých situacích a neobvyklých podmínkách.

Nabízíme tři úrovně:

 • Light - 3 x 2 hodinY, cena 3.500,-
 • Hard - 6 x 8 hodin, cena na vyžádání.
 • Profi - pro uživatele z řad profesionálních uživatelů těchto zbraní. Cena a rozsah dle dohody.
Výcvik pro ozbrojené složky

Výcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složkyVýcvik pro ozbrojené složky

Výcvik pro ozbrojené složky

Speciální program přípravy pro ozbrojené složky, sbory a pracovníky na úseku bezpečnosti kteří používají zbraň.

Kurzy jsou vedeny přísně individuálně na míru a dle potřeb koncového zákazníka. Tématické celky, které jsme schopni výcvikově zajistit:

 • CQB PRO MALÉ SKUPINY A JEDNOTLIVCE
 • PROBLEMATIKA PŘEVOZŮ FINANČNÍCH HOTOVOSTÍ
 • PROBLEMATIKA ZÁKROKU PROTI AKTIVNÍMU STŘELCI
 • PROBLEMATIKA ZÁKROKU PROTI OZBROJENÉMU PACHATELI
 • DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
 • SEBEOBRANA JEDNOTLIVCE
 • STŘELECKÁ PŘÍPRAVA
 • PRÁCE S VOZIDLEM - ZÁKROKY NA PACHATELE VE VOZIDLE
 • ZÁKROKY NA PALUBÁCH LETADEL

V současné době jsme přpravily program přípravy pro instruktory služební přípravy Městských policií. Program má neomezenou dobu působnosti - jedná se o stálou práci s instruktory na zvyšování jejich profesionální úrovně tak, aby byli schopni tyto dovednosti správně předávat. Tématickými celky jsou:

 • DONUCOVACÍ PROSTŘEDKY
 • STŘELECKÁ PŘÍPRAVA DO ÚROVNĚ DVOJICE
 • CQB DO ÚROVNĚ DVOUČLENÉ HLÍDKY
 • ZADRŽOVÁNÍ PACHATELŮ TČ
 • STAVĚNÍ VOZIDEL, ZÁKROKY PROTI DOPRAVNÍM PROSTŘEDKŮM
 • PROBLEMATIKA AKTIVNÍHO STŘELC

 

 

Aktivní střelec

Aktivní střelec

Jak řešit tento fenomén dnešní doby, jaké jsou historické, kulturní a zákonné aspekty tohoto problému, kdy ozbrojený střelec likviduje zpravidla bezbranné oběti střelbou. Je vůbec možné najít účinnou obranu? To jsou všechno otázky na které by vám absolvování tohoto kurzu mělo dát odpověď. Teoretická část je doplněna o praktické modelové situace, délka trvání 8 hodin. Vhodné zejména pro personál škol, zdrav zařízení apod. Cena dle dohody a rozsahu.

Příprava na zkoušku odborné způsobilosti

Příprava na zkoušku odborné způsobilosti

Pod tímto dlouhým názvem se skrývá praktická příprava na zkoušku po jejímž absolvování adept získá oprávnění disponovat za zákonných podmínek se zbraněmi. Adept se seznámí s konstrukcí základních zbraní, s bezpečnou manipulací, chováním na střelnici, provedením praktické části zkoušky a střelbou.

Cena od 2 500,-Kč do 4 500 .-

Plnou základní přípravu v délce trvání 10 hodin je možné doplnit o MODELOVÉ SITUACE a školení NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE.

Příprava na zkoušku odborné způsobilosti - specializace Městská policie

Příprava na zkoušku odborné způsobilosti - specializace Městská policie

Kurz přípravy na úspěšné absolutorium zkoušky k získání zbrojního průkazu před zkušebním komisařem. Kurz má oproti běžným kurzům rozšířenou výuku manipulace se zbraní a použití zbraně společně s ostatní služební výstrojí.

Číst více..

OBSAH KURZU - seznámení s problematikou zákona o zbraních, kategoriích ZP a zkouškou odborné způsobilosti

 • seznámení s konstrukcí zbraní a střeliva
 • řešení závad
 • rozborky zbraní, povelová technika
 • pravomoci komisaře a průběh zkoušky
 • služební použití zbraně, krajní nouze a nutná obrana
 • ostré střelby
 • zkouška nanečisto

Výuka probíhá na učebně nebo na jedné z našich střelnic. Kurz probíhá v šeti dvouhodinových blocích.

Cena kurzu 6 500.- V ceně kurzu je 30 ks nábojů a půjčovné zbraně.

Bezpečnost v civilním letectví

Bezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectvíBezpečnost v civilním letectví

Bezpečnost v civilním letectví

Zajímá vás jak je v současné době civilní letectví bezpečný obor? Jaké se v historii odehrály události, které ovlivnily jeho podobu do současnosti ? Jak probíhá nouzové opuštění letadla, nebo např. jakým způsobem se zasahuje proti pachatelům trestné činnosti v této oblasti? Oslovte nás a připravíme vám kurz, nebo přednášku na míru dle specifických požadavků.

Krajní nouze a nutná obrana

Krajní nouze a nutná obrana

Seznámení s výkladem znění krajní nouze a nutné obrany, seznámení s posledními skutečnými případy použití zbraně v našem prostředí, problematika držení zbraně na praktických právních příkladech a jejich následný rozbor.

Cena 2 500 ,- Kč
Info: 776702046