KURZ MV - 101

KURZ MV - 101

KURZ MV - 101 KURZ MV - 101 KURZ MV - 101

TERMÍNY:  2. 6.  - vyberte v přihláškovém formuláři

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády č.255/2021 Sb.

ÚVODNÍ KURZ PŘÍPRAVY STANOVENÉ ZÁLOHY STÁTU ZABÝVAJÍCÍ SE ZEJMÉNA PROBLEMATIKOU  NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 8 X 45 MINUT + 60 min. + přestávka na oběd, začátek v 7:45 hodin, ukončení v 17:00 hodin

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je učen držitelům zbrojních průkazů kat E

TYP KURZU: TEORETICKÝ

MÍSTO KONÁNÍ: Učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, Cheb

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE: www.gunlex.cz zbraně a legislativa 

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? Krom dobré nálady není na kurz potřeba žádného zvláštního vybavení

CENA: 1.600 Kč vč. DPH

TÉMATA KURZU:

UČEBNÍ BLOK 1 - technické aspekty zbraní a střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách krajní nouze a nutné obrany.                                                                                                    

 • Zbraně určené pro skryté nošení
 • Volba druhu a typu zbraně pro sebeobranu
 • Střelivo do krátkých zbraní
 • Střelivo do dlouhých zbraní
 • Střelivo do brokových zbraní
 • Střelivo kategorie A a A - I
 • Technické aspekty skrytého nošení zbraní - pouzdra, improvizované skryté nošení, klipsy na zbraně
 • Doplňky zbraní a další vybavení

UČEBNÍ BLOK 2 -  Zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení jejího účinku, dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek

 • Ukládání zbraní, převozy zbraní, nošení a držení zbraní a jejich zabezpečení
 • Bezpečná manipulace se zbraněmi a střelivem - nabití, vybití, kontrola, fce řídícího střelby a povely,
 • Základní informace o účincích běžně dostupného střeliva na živý organismus
 • Ukázka účinků a průbojného účinku na materiálech
 • Odrazy střel a jejich zákonitosti
 • Účinek střel vzhledem k dostřelu, ranivá a smrtelná vzdálenost

UČEBNÍ BLOK 3 a 4 - právní rámec nutné obrany a krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně               

 • Vysvětlení problematiky nutné obrany a krajní nouze obecně
 • Krajní nouze: vysvětlení pojmů, příklady, vybočení z mezí krajní nouze
 • Nutná obrana - vysvětlení pojmů - příklady, vybočení z mezí nutné obrany                                                                
 • Pomoc v krajní nouzi a nutné obrany
 • Zákonné povinnosti po použití střelné zbraně
 • Příklady aplikace krajní nouze a nutné obrany v praxi - rozbor skutečných případů - judikáty
 • Dotazy

UČEBNÍ BLOK 5 - situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně a ochrana nezúčastněných osob. Použití jiného prostředku než střelné zbraně v obraně.

 • Situační přehled, shromažďování informací, vznik a vývoj situace
 • Okolnosti situace ovlivňující použití zbraně - vyhnutí se situaci - kryt a skryt, únik ze situace
 • Opatření k minimalizaci rizika
 • Možnosti akce a reakce
 • Ochrana nezúčastněné osoby
 • Základní dovednosti a předpoklady komunikace v rizikové situaci
 • Přehled neletálních a improvizovaných prostředků pro obranu
 • Způsoby užití neletálních prostředků v obraně - vyhnutí se použití střelné zbraně

UČEBNÍ BLOK 6 - Zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu

 • Definice a charakteristika rizikové situace
 • Vyhodnocení vlastního postavení vzhledem k situaci
 • Vyhodnocení možností řešení s cílem deeskalace napětí
 • Příklady s  praktickým nácvikem a použitím cvičných maket zbraní

UČEBNÍ BLOK 7 -  taktické zásady řešení sebeobranných situací - modelové situace

 • Hlavní zásady - oprávněnost, bezpečnost, přesnost, rychlost, převzetí iniciativy
 • Vyhodnocení situace s ohledem na místo, roční a denní dobu, přítomnost nezúčastněných osob atd.
 • Použití výzvy
 • Neodkladné úkony po použití zbraně
 • Modelové situace s použitím maket zbraní

UČEBNÍ BLOK 8Postupy první pomoci s ohledem na střelná poranění

 • Střelná poranění a rozvoj život ohrožujících stavů po poranění střelnou zbraní
 • Materiál pro poskytování první pomoci u střelných poranění
 • Obnova životních funkcí, odvrácení nebo zpomalení nebezpečí ohrožení života u zraněných střelnou zbraní
 • Praktický nácvik použití škrtidel a obvazů
 • Zákonné podmínky povinnosti poskytnout první pomoc

Přihláška do kurzu

QR kód pro platbu
Přihlášení je možné až po provedené platbě za kurzovné na účet č. 5857951369/0800 pokud není uhrazeno jinak.
Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše telefonní číslo.
Děkujeme za pochopení.

Zvolený termín kurzu *

Jméno a příjmení *

E-mail *

Telefon *

Datum uhrazení kurzovného *

Číslo zbrojního průkazu *

Skupiny zbrojního průkazu *

PoznámkaDalší kurzy