Kurzy Ministerstva vnitra

Kurzy Ministerstva vnitraMV Kurzy Speciální kurzy

KURZ MV - 101

KURZ MV - 101 KURZ MV - 101 KURZ MV - 101

KURZ MV - 101

NÁZEV KURZU: MV - 101

TERMÍNY: 6. říjen 2023 - vyberte v přihláškovém formuláři

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády č.255/2021 Sb.

ÚVODNÍ KURZ PŘÍPRAVY STANOVENÉ ZÁLOHY STÁTU ZABÝVAJÍCÍ SE ZEJMÉNA PROBLEMATIKOU  NUTNÉ OBRANY A KRAJNÍ NOUZE

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 8 X 45 MINUT + 60 min. + přestávka na oběd, začátek v 7:45 hodin, ukončení v 17:00 hodin

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je učen držitelům zbrojních průkazů kat E

TYP KURZU: Teoretický

MÍSTO KONÁNÍ: Učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, Cheb

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE: www.gunlex.cz zbraně a legislativa 

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? Krom dobré nálady není na kurz potřeba žádného zvláštního vybavení

CENA: 1.600 Kč

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATA KURZU:

UČEBNÍ BLOK 1 - technické aspekty zbraní a střeliva a dalšího vybavení s ohledem na nošení a použití střelné zbraně v podmínkách krajní nouze a nutné obrany.                                                                                                    

 • Zbraně určené pro skryté nošení
 • Volba druhu a typu zbraně pro sebeobranu
 • Střelivo do krátkých zbraní
 • Střelivo do dlouhých zbraní
 • Střelivo do brokových zbraní
 • Střelivo kategorie A a A - I
 • Technické aspekty skrytého nošení zbraní - pouzdra, improvizované skryté nošení, klipsy na zbraně
 • Doplňky zbraní a další vybavení

UČEBNÍ BLOK 2 -  Zásady bezpečného nakládání se střelnou zbraní, vymezení jejího účinku, dostřelu a rizika odrazu střely a průstřelu různých druhů překážek

 • Ukládání zbraní, převozy zbraní, nošení a držení zbraní a jejich zabezpečení
 • Bezpečná manipulace se zbraněmi a střelivem - nabití, vybití, kontrola, fce řídícího střelby a povely,
 • Základní informace o účincích běžně dostupného střeliva na živý organismus
 • Ukázka účinků a průbojného účinku na materiálech
 • Odrazy střel a jejich zákonitosti
 • Účinek střel vzhledem k dostřelu, ranivá a smrtelná vzdálenost

UČEBNÍ BLOK 3 a 4 - právní rámec nutné obrany a krajní nouze a zákonné povinnosti po použití střelné zbraně               

 • Vysvětlení problematiky nutné obrany a krajní nouze obecně
 • Krajní nouze: vysvětlení pojmů, příklady, vybočení z mezí krajní nouze
 • Nutná obrana - vysvětlení pojmů - příklady, vybočení z mezí nutné obrany                                                                
 • Pomoc v krajní nouzi a nutné obrany
 • Zákonné povinnosti po použití střelné zbraně
 • Příklady aplikace krajní nouze a nutné obrany v praxi - rozbor skutečných případů - judikáty
 • Dotazy

UČEBNÍ BLOK 5 - situační přehled, způsoby vyhnutí se situaci, která by mohla vyústit v použití střelné zbraně a ochrana nezúčastněných osob. Použití jiného prostředku než střelné zbraně v obraně.

 • Situační přehled, shromažďování informací, vznik a vývoj situace
 • Okolnosti situace ovlivňující použití zbraně - vyhnutí se situaci - kryt a skryt, únik ze situace
 • Opatření k minimalizaci rizika
 • Možnosti akce a reakce
 • Ochrana nezúčastněné osoby
 • Základní dovednosti a předpoklady komunikace v rizikové situaci
 • Přehled neletálních a improvizovaných prostředků pro obranu
 • Způsoby užití neletálních prostředků v obraně - vyhnutí se použití střelné zbraně

UČEBNÍ BLOK 6 - Zásady komunikace v rizikové situaci s cílem bezpečného uklidnění nebo zmírnění konfliktu

 • Definice a charakteristika rizikové situace
 • Vyhodnocení vlastního postavení vzhledem k situaci
 • Vyhodnocení možností řešení s cílem deeskalace napětí
 • Příklady s  praktickým nácvikem a použitím cvičných maket zbraní

UČEBNÍ BLOK 7 -  taktické zásady řešení sebeobranných situací - modelové situace

 • Hlavní zásady - oprávněnost, bezpečnost, přesnost, rychlost, převzetí iniciativy
 • Vyhodnocení situace s ohledem na místo, roční a denní dobu, přítomnost nezúčastněných osob atd.
 • Použití výzvy
 • Neodkladné úkony po použití zbraně
 • Modelové situace s použitím maket zbraní

UČEBNÍ BLOK 8Postupy první pomoci s ohledem na střelná poranění

 • Střelná poranění a rozvoj život ohrožujících stavů po poranění střelnou zbraní
 • Materiál pro poskytování první pomoci u střelných poranění
 • Obnova životních funkcí, odvrácení nebo zpomalení nebezpečí ohrožení života u zraněných střelnou zbraní
 • Praktický nácvik použití škrtidel a obvazů
 • Zákonné podmínky povinnosti poskytnout první pomoc

 

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇ

KURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇ

KURZ MV - 102 KRÁTKÁ ZBRAŇ

NÁZEV KURZU: MV - 102/1

TERMÍNY: 4. listopad 2023 - vybraný termín vyberte v přihláškovém formuláři.

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Střelba z krátké kulové zbraně na krátkou a kontaktní vzdálenost až do 25 m. Kurz tematicky navazuje na MV - 101.

POČET ÚČASTNÍKŮ: V KURZU BUDE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 12 na 2 instruktory.  ZAKLÁDÁME SI NA NEKOMERČNÍM A OSOBNÍM PŘÍSTUPU

DOBA TRVÁNÍ: 1 DEN, 8X45 min, 60 min přestávka na oběd

MÍSTO KONÁNÍ: Střelnice Myslivna u Chebu pokud není ve formuláři přihlášky ke konkrétnímu termínu uvedeno jinak.

TYP KURZU: PRAKTICKÝ / STŘELECKÝ

ČASY: 7:45 hod. začátek, 17:00 hod. ukončení není-li stanoveno jinak. Součástí může být přestávka na oběd

ZBRAŇ: Samonabíjecí pistole s pouzdrem a jeden rezervní zásobník

POČET NÁBOJŮ: 300 KS - NÁBOJE NA KURZ SI MŮŽETE OBJEDNAT V PŘIHLÁŠCE. LUGER FMJ  7,00ks

NUTNÁ PODMÍNKA ABSOLVOVÁNÍ MV - 102: KURZU  MUSÍ PŘEDCHÁZET ABSOLUTORIUM MV - 101

MÍSTO KONÁNÍ: Kurzy se konají na střelnicích schválených pro konání kurzů stanovené zálohy státu Myslivna, Lomnice a Světnov viz foto v galeriích.

Pro případné zájemce je možné zajistit ubytování v docházkové vzdálenosti od střelnice. Tuto skutečnost nám prosím včas oznamte. Zájemci si mohou rovněž zapůjčit zbraň a zakoupit střelivo na místě. Uveďte vše do přihlášky nebo telefonicky dohodněte s organizátorem na čísle +420604468086.

CENA: 2.700 .- Kč 

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATA STŘELECKÝCH CVIČENÍ

 • STŘELBA V SEBEOBRANÉ SITUACI
 • VLEŽE NA ZÁDECH
 • ZA POHYBU K TERČI A OD TERČE
 • ZA POHYBU DO STRANY
 • PŘEBÍJENÍ
 • ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
 • STŘELBA SPOZA KRYTU
 • STŘELBA Z BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI AŽ DO 25 M
 • STŘELBA S TASENÍM ZE SKRYTÉHO NOŠENÍ

 

Přihláška do kurzu

KURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇ

KURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇKURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇ

KURZ MV - 102 DLOUHÁ ZBRAŇ

NÁZEV KURZU: MV - 102/2

TERMÍNY:  7. října, 14. října 2023 - termín naleznete v přihlašovacím formuláři 

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb.
Střelba z DLOUHÉ kulové zbraně na krátkou a kontaktní vzdálenost až do 50 m. Kurz tematicky navazuje na MV - 101.           

POČET ÚČASTNÍKŮ: V KURZU BUDE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 12 na 2 instruktory.  ZAKLÁDÁME SI NA NEKOMERČNÍM A OSOBNÍM PŘÍSTUPU

DOBA TRVÁNÍ: 1 DEN, 8X45 min, 60 min přestávka na oběd

MÍSTO KONÁNÍ: Střelnice Myslivna u Chebu pokud není ve formuláři přihlášky ke konkrétnímu termínu uvedeno jinak.

TYP KURZU: PRAKTICKÝ / STŘELECKÝ

ČASY: 7:45 hod. začátek, 17:00 hod. ukončení není-li stanoveno jinak. Součástí múže být přestávka na oběd.

ZBRAŇ: Samonabíjecí puška s ponosovým řemenem a jeden rezervní zásobník v pozdře

POČET NÁBOJŮ: 300 KS - NÁBOJE NA KURZ SI MŮŽETE OBJEDNAT V PŘIHLÁŠCE.

NUTNÁ PODMÍNKA ABSOLVOVÁNÍ MV - 102: KURZU  MUSÍ PŘEDCHÁZET ABSOLUTORIUM MV - 101

MÍSTO KONÁNÍ: Kurzy se konají na střelnicích schválených pro konání kurzů Stanovené zálohy státu Myslivna, Lomnice a Světnov viz foto v galeriích.

Pro případné zájemce je možné zajistit ubytování v docházkové vzdálenosti od střelnice. Tuto skutečnost nám prosím včas oznamte. Zájemci si mohou rovněž zapůjčit zbraň a zakoupit střelivo na místě. Uveďte vše do přihlášky nebo telefonicky dohodněte s organizátorem na čísle +420604468086.

CENA: 2.700.- Kč

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATA STŘELECKÝCH CVIČENÍ

 • STŘELBA V SEBEOBRANÉ SITUACI
 • VLEŽE NA ZÁDECH
 • ZA POHYBU K TERČI A OD TERČE
 • ZA POHYBU DO STRANY
 • PŘEBÍJENÍ
 • ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
 • STŘELBA SPOZA KRYTU
 • STŘELBA Z BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI AŽ DO 50 M
 • STŘELBA ZE SKRYTÉHO NOŠENÍ

 

KURZ MV - 102 OPAKOVACÍ PUŠKA

KURZ MV - 102 OPAKOVACÍ PUŠKA

NÁZEV KURZU: MV - 102/3 OPAKOVACÍ PUŠKA

TERMÍNY: 4. LISTOPAD 2023

Kurz střelecké přípravy MV - 102 - opakovací puška, je zaměřen na uživatele dlouhých opakovacích palných zbraní (myslivci, střelci na dlouhé vzdálenosti atd.) a to v situacích, které jim umožňují meze nutné obrany a krajní nouze.

POČET ÚČASTNÍKŮ: V KURZU BUDE MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 12 na 2 instruktory.  ZAKLÁDÁME SI NA NEKOMERČNÍM A OSOBNÍM PŘÍSTUPU

DOBA TRVÁNÍ: 1 DEN, 8X45 min.

TYP KURZU: PRAKTICKÝ / STŘELECKÝ

ČASY: 7:45 hod. začátek, 17:00 hod. ukončení není-li stanoveno jinak. Součástí múže být přestávka na oběd.

ZBRAŇ: Opakovací puška kat. C do ráže 8 mm s ponosovým řemenem a jeden rezervní zásobník v pouzdře.

NÁBOJE: 300 KS  - NÁBOJE NA KURZ SI MÚŽETE OBJEDNAT V PŘIHLÁŠCE.

NUTNÁ PODMÍNKA ABSOLVOVÁNÍ MV - 102: KURZU  MUSÍ PŘEDCHÁZET ABSOLUTORIUM MV - 101

MÍSTO KONÁNÍ: Kurzy se konají na střelnicích schválených pro konání kurzů Stanovené zálohy státu Myslivna, Lomnice a Světnov viz foto v galeriích.

Pro případné zájemce je možné zajistit ubytování v docházkové vzdálenosti od střelnice. Tuto skutečnost nám prosím včas oznamte. Zájemci si mohou rovněž zapůjčit zbraň a zakoupit střelivo na místě. Uveďte vše do přihlášky nebo telefonicky dohodněte s organizátorem na čísle +420604468086.

CENA: 2 700.- Kč

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATA STŘELECKÝCH CVIČENÍ

 • STŘELBA V SEBEOBRANÉ SITUACI
 • VLEŽE NA ZÁDECH
 • ZA POHYBU K TERČI A OD TERČE
 • ZA POHYBU DO STRANY
 • PŘEBÍJENÍ
 • ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
 • STŘELBA SPOZA KRYTU
 • STŘELBA Z BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI AŽ DO 50 M
 • STŘELBA ZE SKRYTÉHO NOŠENÍ
KURZ MV - 201

KURZ MV - 201

NÁZEV KURZU: MV - 201

Kurz je zaměřen na postupy při eliminaci aktivního útočníka nebo napadení snadno zranitelného cíle.

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády č. 255/2021 Sb.

TERMÍNY: 15. - 17. září 2023

vybraný termín zadejte v přihláškovém formuláři - roletka termíny kurzů

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je učen držitelům základní aprobace MV

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 3 dny - 8 X 45 minut teoretická příprava 16 X 45 minut střelecká příprava.

ČASY: zahájení každý den 7:45, první den na střelnici.Poslední den na učebně Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6 Cheb - viz fotogalerie. Ukončení 17:00 každý den pokud nebude stanoveno jinak.

MÍSTO KONÁNÍ: Učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb. Střelnice Lomnice u Sokolova, Myslivna u Chebu a Světnov.

DALŠÍ INFORMACE K PROGRAMU MV: www.gunlex.cz zbraně a legislativa 

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? Krátkou samonabíjecí zbraň, dlouhou  zbraň schopnou plnit úlohy i na vzdálenosti 100 m, odhazovací vak 2 ks zásobníků/zbraň včetně pouzder, sluchátka, brýle, oblečení do každého počasí vč. náhradního oblečení, ponosový řemen, kvalitní obuv.

ZBRAŇ: krátka samonabíjecí (min. 2 ks zásobníků), dlouhá samonabíjecí typu AR, EVO, 58, Kalašnikov. Min.2 ks zásobníků, ponosový řemen.

STŘELIVO: 250 ks do krátké, 250 ks do dlouhé (150 ks do krátké, 150 ks do dlouhé obdržíte od nás v rámci podpory střelecké přípravy. 100 a 10 sebou jako rezervu z vlastních zásob)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: POKUD BUDETE POŽADOVAT UBYTOVÁNÍ NEBO PŮJČENÍ ZBRANĚ TAK NÁM TUTO SKUTEČNOST NAPIŠTE DO POZNÁMKY V PŘIHLÁŠKOVÉM FORMULÁŘI SPOLEČNĚ S INFORMACÍ JAKÉ  BUDETE OD NÁS POŽADOVAT STŘELIVO V RÁMCI STŘELECKÉ PODPORY

UBYTOVÁNÍ: Múžeme zajistit, je hrazeno účastníkem

CENA: 7.450.- Kč vč. DPH

 

Přihláška do kurzu Číst více..

 

TÉMATA V TEORETICKÉ ČÁSTI

 • vymezení problematiky snadno zranitelných cílů
 • obrany proti aktivnímu útočníkovi
 • právní rámec nošení a použití střelné zbraně v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů
 • doporučené postupy s ohledem na vývoj a dopady útoku a povinnosti osob v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému
 • rozbor reálných případů útoků aktivního útočníka
 • první pomoc v souvislosti s ochranou snadno zranitelných cílů nebo obranou proti aktivnímu útočníkovi
 • problematiku nálezu munice, výbušnin a výbušných předmětů.

PRAKTICKÝ VÝCVIK VE STŘELBĚ Z KRÁTKÉ KULOVÉ ZBRANĚ

 • minimálním rozsahu 250 výstřelů
 • minimálním časovém rozsahu 8 výukových hodin zaměřený na střelbu na malou vzdálenost a střelbu až po vzdálenost 50 m
 • střelbu v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče
 • střelbu zpoza různých krytů a z různých stran krytů, střelbu po vyhledání vhodného krytu, střelbu na pohyblivé nebo mizející terče
 • střelbu obouruč a střelbu s držením zbraně silnou rukou nebo slabou rukou
 • přechod mezi použitím krátké kulové zbraně a dlouhé kulové zbraně
 • trenink situací s aktivním útočníkem

PRAKTICKÝ VÝCVIK VE STŘELBĚ Z DLOUHÉ KULOVÉ ZBRANĚ

 • v minimálním rozsahu 250 výstřelů a v minimálním časovém rozsahu
 • 8 výukových hodin zaměřený na střelbu na vzdálenost od 7 m až po vzdálenost 100 m
 • nebo po vzdálenost 50 m, pokud se použijí adekvátně redukované terče,
 • v komplexní rozhodovací situaci s větším množstvím zakázaných siluet v bezprostřední blízkosti střelce i terče
 • zpoza různých krytů a z různých stran krytů a na pohyblivé nebo mizející terče.
 • trenink situací s aktivním útočníkem

 

 

 

 

KURZ MV - 301 ODSTŘELOVACÍ PUŠKA

KURZ MV - 301 ODSTŘELOVACÍ PUŠKA

NÁZEV KURZU: MV - 301 ODSTŘELOVACÍ PUŠKA

TERMÍNY: 2024 - bližší info telefonicky

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády 255/2021 Sb. 

Kurz střižený na míru vlastníkům odstřelovacích pušek, nebo chcete-li opakovacích speciálů. Kurz je náročný po všech stránkách. Procvičíte rúznorodé situace a zdokonalíte manipulaci s puškou v situacích zvláštních bezpečnostních stavů státu

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 4 dny - 9 X 45 minut teoretická příprava, 26 X 45 minut střelecká příprava

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je učen držitelům základní aprobace MV s předchozí zkušeností s odstřelovací puškou.

TYP KURZU: Teoretický/praktický

MÍSTO KONÁNÍ: Učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb. Střelnice Lomnice u Sokolova, Myslivna u Chebu a Světnov.

DALŠÍ INFORMACE K PROGRAMU MV: www.gunlex.cz zbraně a legislativa 

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? Krátkou samoonabíjecí zbraň, odstřelovací/opakovací pušku do ráže 8mm, BALISTICKOU OCHRANU MINIMÁLNĚ lll.A, OCHRANOU MASKU - múžeme zapůjčit, odhazovací vak, dálkoměr, větroměr, 3 ks zásobníků/zbraň včetně pouzder, střeleckou podložku, střelecký back, zápisník, sluchátka, brýle, oblečení do každého počasí vč. náhradního oblečení, ponosový popruh, kvalitní obuv.

CENA: 9.900.- Kč vč. DPH

INFORMACE K PODPOŘE STŘELECKÉ PŘÍPRAVY: Střelecká podpora pro OPU bude dodána ve Vámi požadované ráži. Cenový rozdíl mezi střelivem  nepř. 308 W a 223 rem. je třeba uhradit.

 

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATICKÝ OBSAH TEORETICKÉ ČÁSTI KURZU

 • KRIZOVÉ STAVY STÁTU
 • BRANNÁ POVINNOST
 • ČINNOST SLOŽEK IZS
 • ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ
 • ZÁSAHY V OBLASTECH ZASAŽENÝCH MOREM PRASAT
 • OCHRANA PROTI ÚČINKŮM ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ
 • PROSTŘEDKY BALISTICKÉ OCHRANY, JEJICH KONSTRUKCE A MATERIÁLY
 • PRVNÍ POMOC PŘI STŘELNÝCH PORANĚNÍCH A S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM POSTIŽENÝCH
 • KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ STŘELECKÝCH SITUACÍ

TÉMATICKÝ OBSAH STŘELECKÉ ČÁSTI KURZU

 STŘELECKÁ ČÁST SE VYZNAČUJE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA FYZICKOU A PSYCHICKOU ODOLNOST ÚČASTNÍKŮ

 • SUCHÝ NÁCVIK STŘELECKÝCH SITUACÍ
 • STŘELBA ZE ZMĚNOU STANOVIŠTĚ A S VYHLEDÁNÍM VHODNÉHO KRYTU
 • PŘEBÍJENÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ ZAVAD, STŘELBA ZPOZA KRYTU V ZÁTĚŽI
 • KOMUNIKACE VE SKUPINĚ PŘI STŘELECKÉ SITUACI
 • STŘELBA PO ZÁTĚŽI
 • STŘELECKÉ POLOHY
 • PŘESNÁ STŘELBA OD BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI DO 300M Z RÚZNÝCH POLOH STŘELCE
 • STŘELBA Z VOZIDLA
 • STŘELBA NA POYBLIVÝ CÍL

 

KURZ MV - 301

KURZ MV - 301

NÁZEV KURZU: MV - 301

TERMÍNY: 1. říjen - 4. říjen,  26. - 29. říjen 2023  konkrétní termín zadejte v přihláškovém formuláři - roletka termíny

Kurz je zaměřen na postupy při eliminaci aktivního útočníka nebo napadení snadno zranitelného cíle.

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra dle Nařízení vlády č. 255/2021 Sb.

DOBA TRVÁNÍ KURZU: 4 dny - 9 x 45 minut teoretická příprava 26 x 45 minut střelecká příprava

ČASY: začátek vždy v 7:45 hod. konec v 17:00 hod. Není-li stanoveno jinak. Do programu je zařazena přestávka na oběd - ale nemusí být pravidlem.

KOMU JE KURZ URČEN: Kurz je určen všem, kteří chtějí dokončit pokročilou aprobaci v programu  MV. 

TYP KURZU: Teoretický/praktický

MÍSTO KONÁNÍ: Teoretická část - učebna SHOOTING SERVICE na adrese Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, Cheb. Střelecká část - střelnice Lomnice u Sokolova, Myslivna u Chebu a Světnov.

DALŠÍ INFORMACE K PROGRAMU MV: www.gunlex.czzbraně a legislativa 

ZBRANĚ: Krátká samonabíjecí pistole, dlouhá samonabíjecí zbraň schopná plnit úlohy pokročilé střelecké přípravy ( účinná střelba do 300 m ), ke každé zbrani min. 3 ks zásobníků

STŘELIVO: Obdržíte 

CO DALŠÍHO SI NA KURZ MÁM PŘIPRAVIT/PŘINÉST? BALISTICKOU OCHRANU MINIMÁLNĚ lll.A - možné zapůjčit, OCHRANOU MASKU - možné zapůjčit, odhazovací vak, 3 ks zásobníků/zbraň včetně pouzder, sluchátka, brýle, oblečení do každého počasí vč. náhradního oblečení, ponosový řemen, kvalitní obuv.

CENA: 9 900.- Kč vč. DPH

 

Přihláška do kurzu Číst více..

TÉMATICKÝ OBSAH TEORETICKÉ ČÁSTI KURZU

 • KRIZOVÉ STAVY STÁTU
 • BRANNÁ POVINNOST
 • ČINNOST SLOŽEK IZS
 • ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ
 • ZÁSAHY V OBLASTECH ZASAŽENÝCH MOREM PRASAT
 • OCHRANA PROTI ÚČINKŮM ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ
 • PROSTŘEDKY BALISTICKÉ OCHRANY, JEJICH KONSTRUKCE A MATERIÁLY
 • PRVNÍ POMOC PŘI STŘELNÝCH PORANĚNÍCH A S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM ZRANĚNÝCH
 • KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ STŘELECKÝCH SITUACÍ

TÉMATICKÝ OBSAH STŘELECKÉ ČÁSTI KURZU

STŘELECKÁ ČÁST SE VYZNAČUJE ZVÝŠENÝMI NÁROKY NA FYZICKOU A PSYCHICKOU ODOLNOST ÚČASTNÍKŮ

 • SUCHÝ NÁCVIK STŘELECKÝCH SITUACÍ
 • STŘELBA ZE ZMĚNOU STANOVIŠTĚ A S VYHLEDÁNÍM VHODNÉHO KRYTU
 • PŘEBÍJENÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ ZAVAD, STŘELBA ZPOZA KRYTU V ZÁTĚŽI
 • KOMUNIKACE VE SKUPINĚ PŘI STŘELECKÉ SITUACI
 • STŘELBA PO ZÁTĚŽI
 • STŘELECKÉ POLOHY
 • PŘESNÁ STŘELBA OD BEZPROSTŘEDNÍ VZDÁLENOSTI DO 300M
 • STŘELBA Z VOZIDLA
 • STŘELBA NA POYBLIVÝ CÍL
KURZ MV - 201 + MV 301

KURZ MV - 201 + MV 301

NÁZEV KURZU: MV FULL

TERMÍN: NA DOTAZ

POZOR! PRO SLUTEČNÉ FAJNŠMEKRY. Týden trvajicí drill a nalejvárna :-), celkem 16 hodin teorie a celkem 40 hodin střelby do 300 m. A hlavně máte během týdne dokončený program stanovené zálohy a nastupujete do individuállní přípravy MV - 500. Jedná se o kurz MV - 201 a MV - 301 spojený do jednoho celku. Čekejte mimořádnou fyzickou a psychickou náročnost.

Pozor pro kurz platí pravidla jako pro MV - 201, 301.

Doba trvání : 7 dní - 2x teorie, 5x střelba

CENA: 16 900.- Kč -podrobnosti této varianty pro zájemce 604 468 086

 

Přihláška do kurzu Číst více..