PROGRAM AKTIVNÍ ÚTOČNÍK PRO ŠKOLY

1. 7. 2023

6. ZŠ v Chebu má jako první proškolený personál v problematice aktivní útočník.

Ve spolupráci s Městskou policií Cheb, která se stala iniciátorem šíření informací a osvěty o tomto závažném problému pro personál školních zařízení zřízených městem Cheb, jsme připravili teoreticko-praktický kurz na toto téma. První vlaštovkou byla 6. ZŠ Informace a kurz celkově byl účastniky hodnocen velmi kladně. Učitele a pomocný pedagogický personál se s informacemi setkal často poprvé. 

 

Zpět